Dış Ticaret Nedir? Nasıl Yapılır? Kapsamlı Rehber - Oniki

Dış Ticaret Nedir? Nasıl Yapılır? Kapsamlı Rehber

Dış Ticaret Nedir?

İçindekiler

Dış Ticaret Nedir ve Dış Ticaret Nasıl Yapılır noktasında Dış Ticaret üzerine kapsamlı bir rehber oluşturarak uluslararası sınır ötesine mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalatını ele alan bir içerik sunacağız.

Dışa dönük olarak gerçekleştirilen ihracat, ithalat veya başka bir ticari model, globalleşen ekonominin ana unsuru olarak öne çıkar. Dış ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmet, başka bir ülkeden getirilirse ithalat; başka bir ülkeye gönderilirse de ihracat isimleri ile adlandırılır. Ülkelerin ödeme dengesi ve cari açıkları noktasında oldukça önemli olan ticaret, aynı zamanda tacir veya tüccarlar tarafından da sıklıkla takip edilmektedir.

İşte içeriğimizde dış ticaretin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, temel işleyişini ve avantajları gibi konuları bulacaksınız.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Dış Ticaret Ne Demek?

Dış Ticaret Ne Demek?

Dış Ticaret, ithalat ve ihracat kavramları doğrultusunda, bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası pazarlara satılması ve aynı zamanda diğer ülkelerden gelen mal ve hizmetlerin iç pazara girmesini kapsaması demektir.

Günümüzde, ülkeler arası dış ticaret önemli bir ekonomik etkileşim biçimi haline gelmiştir. Dış ticaret, bir ülkenin mal ve hizmetlerini uluslararası pazarlara ihraç etmesi ve diğer ülkelerden mal ve hizmetleri ithal etmesini içerir. Bu süreç, ülkelerin ekonomik büyüme, kalkınma ve refah düzeylerinin artması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bilimsel kaynaklar, dış ticaretin pek çok farklı yönünü ve etkisini açıklamakta ve analiz etmektedir.

Dış ticaretin temel amacı, ülkelerin kendi üretim avantajlarına dayanarak daha fazla çeşitlilik, verimlilik ve rekabet avantajı elde etmesidir. Bu, uluslararası ticaretin ana teorilerinden biri olan “karşılaştırmalı üstünlük teorisi” ile açıklanır. David Ricardo tarafından ortaya atılan bu teori, bir ülkenin bir mal veya hizmeti diğer ülkelerden daha düşük maliyetle üretebildiği durumlarda, o mal veya hizmetin ihracatına odaklanmasının en iyi yol olduğunu savunur. Bu şekilde, ülkeler arası ticaret, her bir ülkenin kendi üretim avantajlarına dayanarak daha verimli bir şekilde kaynakları kullanmasını sağlar.

Dış Ticaret Nedir?

Dış Ticaret veya dışa dönük olarak gerçekleştirilen ticaret, ülkelerin kendi üretim avantajlarına dayanarak daha fazla çeşitlilik, verimlilik ve rekabet avantajı kapsamında ürün veya hizmetini başka ülkelere satması ve başka ülkelerden ürün almasına denir.

Ticaret içerisinde bu kavram, “karşılaştırmalı üstünlük teorisi” olarak bilinen bir ekonomi teorisiyle açıklanır. Bu teoriye göre, bir ülke, diğer ülkelerden daha düşük maliyetle bir mal veya hizmeti üretebiliyorsa, o mal veya hizmetin ihracatına odaklanmalıdır. Bu şekilde, ülkeler arası ticaret, her bir ülkenin kendi güçlü yönlerine dayanarak daha etkin bir şekilde kaynakları kullanmasını sağlar.

Dış ticaret, ekonomik büyüme için önemli bir faktördür. Ekonomik büyüme, bir ülkenin milli gelirinin artması, istihdamın artması ve refah düzeyinin yükselmesi anlamına gelir. Uluslararası ticaret, bu büyüme sürecini teşvik edebilir. Örneğin, Elhanan Helpman’ınTrade, Growth, and Economic Policy in Open Economies” adlı çalışması, dış ticaretin yenilik ve teknoloji transferi yoluyla ekonomik büyümeyi nasıl desteklediğini analiz etmektedir.

Ticaret, farklı ülkelerin üretim teknikleri ve bilgi birikimini bir araya getirerek inovasyonu teşvik eder. Aynı zamanda, daha geniş bir pazar erişimi ve rekabet, şirketleri daha verimli olmaya teşvik eder ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi destekler.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Dış Ticaretin Temel İşleyişi Nasıldır?

Dışa dönük olarak gerçekleştirilen ticaret modeli, ihracat ve ithalat potansiyelinin belirlenmesi; pazar araştırması, ticaret antlaşmaları, ithalat ve ihracat süreçleri, finansal işlemler ve ticaret verilerinin takibi gibi temel işleyişleri içerir.

Bir ülke, ihracat yapabileceği mal ve hizmetleri belirlerken, diğer ülkelerden ithal edeceği mal ve hizmetleri de belirler. Bu süreç, ülkenin üretim avantajlarına, rekabetçi sektörlere ve talep eğilimlerine dayanır. Bununla birlikte ülkeler arasındaki dış ticaretin düzenlenmesi için ticaret anlaşmaları ve gümrük tarifeleri belirlenir. Ticaret anlaşmaları, gümrük vergilerinin düşürülmesini veya kaldırılmasını, ticarette engellerin azaltılmasını ve ticareti kolaylaştıran kuralların belirlenmesini içerebilir.

Ayrıca, ihracat yapacak bir ülke, mal ve hizmetlerin sevkiyatını organize eder, gümrük işlemlerini tamamlar ve uluslararası taşıma yöntemleriyle ürünleri hedef pazarlara gönderir. İthalat yapacak bir ülke ise, yurtdışından mal ve hizmetleri satın alır, gümrük işlemlerini tamamlar ve ürünleri ülke içine getirir.

Dış Ticaretin Özellikleri Nelerdir?

Ekonomik etkileşimi ve ülkeler arası mal ve hizmet alışverişini ifade eden dış ticaret, süreç olarak pek çok özelliği bünyesinde barındırır. Adından da anlaşıldığı gibi dış ticaret, bir ülkenin sınırlarını aşan bir faaliyettir. Mal ve hizmetler, ulusal pazarın ötesine geçerek farklı ülkeler arasında alınıp satılır. Bu nedenle, uluslararası ticaretin bir özelliği, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesidir.

Bununla birlikte, bir ülkenin mal ve hizmetlerini ihraç etmesi ve diğer ülkelerden mal ve hizmetleri ithal etmesini içerir. İhracat, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri yabancı pazarlara satmasıdır. İthalat ise bir ülkenin yabancı ülkelerden mal ve hizmetleri satın almasıdır. Bu süreç, ülkelerin kendi üretim avantajlarına dayanarak ticaret yapmasını sağlar.

Dış ticaretin bir diğer önemli özelliği, ticaret dengesinin analiz edilmesidir. Ticaret dengesi, bir ülkenin ihracat ve ithalat arasındaki dengeyi ifade eder. Pozitif ticaret dengesi, bir ülkenin ihracatının ithalatından fazla olduğunu gösterirken, negatif ticaret dengesi, bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olduğunu gösterir. Ticaret dengesi, bir ülkenin ekonomik performansı, uluslararası rekabet gücü ve dış ticaret politikalarının etkinliği hakkında bilgi verir.

Dış Ticaret Firmaları Ne İş Yapar?

Dış ticaret firmaları, uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler olarak ihracat ve ithalat işlemlerini yönetir. Genellikle ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgilenirler ve ürünlerin veya hizmetlerin farklı ülkeler arasında alım satımını kolaylaştırırlar. İhracat için, ürünleri veya hizmetleri yabancı pazarlara satmak için pazar araştırması yapar, potansiyel müşterilerle iletişim kurar, sözleşmeleri hazırlar ve lojistik süreçleri organize eder. İthalat için ise, yabancı ülkelerden mal ve hizmetleri satın alır, gümrük işlemlerini tamamlar ve ürünleri ülkeye getirir.

Dış ticaret firmaları, uluslararası pazarlarda fırsatları belirlemek için pazar araştırması yapar. Potansiyel müşteri taleplerini, rekabet durumunu, yerel düzenlemeleri ve diğer faktörleri analiz ederek ihracat ve ithalat stratejilerini belirlerler. Bu analizler, şirketlerin doğru ürünleri doğru pazarlara yönlendirmesini sağlar. Bununla birlikte, lojistik süreçleri yöneterek mal ve hizmetlerin uluslararası taşımasını sağlar. Bu süreç, ürünlerin nakliye, gümrük işlemleri, sigorta, depolama ve dağıtım gibi aşamalarını içerir. Firmalar, tedarik zincirinin verimli çalışmasını sağlayarak müşterilere zamanında ve güvenli teslimat yapmayı hedefler.

Dış Ticaret Firmaları ve Faaliyet Alanları

Dış ticaret firmaları, ihracat ve ithalat danışmanlığı, pazar araştırması, ihracat ve ithalat işlemleri yönetimi, lojistik hizmetler ve gümrük işlemleri gibi faaliyet alanına sahiptir. Oldukça geniş bir sektöre hitap eden bu firmalar, geniş bir faaliyete sahiptir ve çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Bu bağlamda, dış ticaret firmaları, ihracat ve ithalat süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunarlar. Şirketlere potansiyel pazar analizi, ürün uygunluğu değerlendirmesi, lojistik yönetimi, gümrük işlemleri ve uluslararası ticaret düzenlemeleri konularında uzmanlık sağlarlar. Bu danışmanlık hizmeti, şirketlerin ihracat ve ithalat süreçlerinde daha verimli ve başarılı olmalarını sağlar. Ayrıca, uluslararası pazarlarda fırsatları araştırır ve analiz eder. Potansiyel müşteri taleplerini, rekabet durumunu, yerel düzenlemeleri ve pazar trendlerini değerlendirirler. Bu analizler, şirketlere doğru ürün ve hizmetleri doğru pazarlara yönlendirme konusunda rehberlik sağlar.

Dış ticaret firmaları, gümrük işlemlerini ve uluslararası ticaret düzenlemelerini takip ederler. Bu kapsamda, gümrük beyannamelerinin hazırlanması, belgelerin tamamlanması, lisans başvuruları ve diğer resmi prosedürlerin yerine getirilmesinde yardımcı olurlar. Aynı zamanda, farklı ülkelerin ticaret politikalarını ve düzenlemelerini izler ve müşterilerin ihracat ve ithalat işlemlerini yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

Dış Ticaret Nasıl Yapılır?

Dış Ticaret Nasıl Yapılır?

Dış Ticaret Nasıl Yapılır noktasında, dış ticaret; hedef kitleye uygun pazar araştırması, ürün ve hizmetlerin hazırlığı, gerekli yasal izinlerin alınması, lojistik ve taşıma, pazarlama ve son olarak satış ile yapılır.

İlk adım, potansiyel pazarları belirlemek ve analiz etmektir. Hangi ülkelerin talep gösterdiği, rekabet durumu, yerel düzenlemeler ve pazar trendleri gibi faktörleri değerlendirin. Bu, ihracat veya ithalat yapmak istediğiniz ürün veya hizmetin en uygun pazarı belirlemenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, dış ticaret yapmak için ihraç veya ithalat yapmak istediğiniz ürün veya hizmetin hazırlığı önemlidir. Ürünlerinizin kalite standartlarına uygun olması, gerekli belgelere sahip olması ve müşteri taleplerini karşılaması gerekmektedir. Aynı zamanda, fiyatlandırma, ambalajlama ve markalama gibi faktörleri de dikkate almanız önemlidir.

Ülkeler arasında mal ve hizmet alışverişi yapabilmek için gerekli izinleri ve belgeleri almanız gerekebilir. Bu, ihracat veya ithalat lisansları, gümrük beyannameleri ve diğer resmi belgeleri içerebilir. İlgili ülkelerin ticaret politikalarını ve düzenlemelerini takip ederek, gerekli izinleri almak için ilgili makamlara başvurmanız gerekebilir.

Dış Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Dış ticaretin avantajları ve dezavantajları, ekonomiye veya ticarete etkileri açısından önemlidir. Bu bağlamda kurum, kuruluşa veya bireysel çalışanlara avantajları şöyledir:

 • Piyasa Genişlemesi: Dış ticaret, şirketlere yeni pazarlara erişme imkanı sağlar. Ürün veya hizmetlerin uluslararası pazarda satılması, işletmelerin müşteri tabanını genişletir ve satış hacimlerini artırabilir.
 • Uzmanlaşma ve Verimlilik: Dış ticaret, şirketlerin kendi uzmanlık alanlarında odaklanmalarını ve verimliliklerini artırmalarını sağlar. Bir ülkenin üretim avantajlarına dayalı olarak, daha uygun maliyetlerle üretim yapılabilir ve kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılabilir.
 • İnovasyon ve Teknoloji Transferi: Dış ticaret, farklı ülkeler arasında teknoloji ve bilgi transferini teşvik eder. İhracat ve ithalat yoluyla, yeni teknolojiler, iş pratikleri ve bilgi birikimi elde edilebilir. Bu da inovasyonu teşvik ederek şirketlerin rekabet gücünü artırabilir.
 • Ekonomik Büyüme ve İstihdam: Dış ticaret, ekonomik büyümeyi destekler ve istihdam yaratır. İhracat ve ithalatın artmasıyla, ekonomik aktivite artar ve işletmeler büyüyebilir. Bu da istihdam olanaklarını genişletir ve gelir düzeylerini yükseltebilir.

Pek çok avantaj sağladığı gibi, dış ticaret, aynı zamanda dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar, kişi üzerinde etki sahibi olduğu gibi kurum veya kuruluşları da doğrudan etkilemektedir. İşte dış ticaretin dezavantajları şöyledir:

 • Endüstriyel Yapıyı Bozma: Dış ticaret, bazı sektörlerde yerli işletmelerin rekabet gücünü azaltabilir veya hatta yok edebilir. Düşük maliyetli üretim yapabilen ülkelerden yapılan ithalat, yerel üreticilerin pazardaki payını azaltabilir ve iş kayıplarına neden olabilir.
 • İşsizlik Riski: Dış ticaretin artması, bazı sektörlerde işsizlik riskini artırabilir. Düşük maliyetli üretim yapan ülkelerden yapılan ithalat, yerli işletmelerin rekabet edememesine ve işçi istihdamında azalmalara yol açabilir.
 • Yerli Sanayinin Gerilemesi: Aşırı dış ticaret, yerli sanayinin gerilemesine neden olabilir. Yüksek rekabet nedeniyle yerli üreticilerin faaliyetleri sınırlanabilir ve uluslararası piyasalara açık hale gelirler. Bu durum, yerli sanayinin çeşitliliğini azaltabilir ve bağımlılığı artırabilir.
 • Sosyal ve Çevresel Etkiler: Dış ticaret, bazı ülkelerde sosyal ve çevresel etkilere neden olabilir. Düşük maliyetli üretim yapabilen ülkelerde çalışma koşulları ve çevre standartları daha az sıkı olabilir. Bu, sosyal haklar ve çevre koruması konusunda endişelere yol açabilir.
 • Dışa Bağımlılık: Yoğun dış ticaret, bir ülkeyi dışa bağımlı hale getirebilir. Önemli ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak zorunda kalan ülkeler, dış ticaret politikalarında yaşanan değişiklikler veya arz sorunları nedeniyle zorluklarla karşılaşabilirler.

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Yapılan İşlemler Nelerdir?

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve yapılan işlemler, ticaretin doğasına ve ülke düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, dış ticarette kullanılan bazı belgeler ve yapılan işlemlerde standart prosedürler bulunmaktadır. Buna göre, ticari fatura kesmek, taşıma belgelerini düzenlemek, gümrük beyannamesi gibi belgelerin düzenlenmesi gereklidir.

İşte dış ticarette kullanılan belgeler şöyledir:

 • Ticari fatura
 • Taşıma belgesi
 • Gümrük beyannamesi
 • Ödeme ve finansman belgeleri
 • İhracat ve ithalat lisansları
 • Şirket kaydının gösterilmesi
 • Ülkelere bağlı olarak değişen öznel belgeler

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve yapılan işlemler, ülkeler arasındaki ticaretin düzenlenmesi, ödeme güvencesi sağlanması, taşıma sürecinin takibi ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi gibi amaçlarla kullanılır. Bu belgeler ve işlemler, hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için yasal ve işletme açısından önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, dış ticaretin doğru belgelerin kullanımı ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesiyle gerçekleştiği söylenebilir.

Dış Ticarette Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümleri

Dış ticarette karşılaşılan zorluklar, ticaretin doğası, küresel ekonomik koşullar ve ülke düzenlemeleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte dış ticarette sıkça karşılaşılan zorluklar ve bunların üstesinden gelmek için kullanılan çözümler:

 • Gümrük ve Ticaret Engelleri: Ülkeler arasında gümrük vergileri, tarife engelleri, kotalar veya diğer ticaret engelleri gibi korumacı politikalar uygulanabilir. Bu, ihracatçılar ve ithalatçılar için maliyetlerin artmasına ve pazar erişiminin sınırlanmasına neden olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için serbest ticaret anlaşmaları ve görüşmeleri, gümrük birlikleri veya ticaretin kolaylaştırılması için yapılan reformlar gibi çözümler aranabilir.
 • Finansman Zorlukları: Dış ticaret işlemlerinde finansman sağlama ve ödeme risklerini yönetme zorluğu vardır. Özellikle ihracatçılar, alıcıların ödeme yapmaması veya ödeme yapmada gecikme yaşaması gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu durumda, ihracat kredisi, akreditifler, ödeme garantileri ve sigorta gibi finansal araçlar kullanılarak riskler yönetilebilir.
 • Dil ve Kültürel Farklılıklar: Uluslararası ticarette, farklı diller, kültürler ve iş uygulamalarıyla ilgili iletişim ve uyum sorunları ortaya çıkabilir. İşletmelerin farklı kültürleri ve iş adetlerini anlamaları, uluslararası ortaklarla etkili iletişim kurmaları ve güven inşa etmeleri önemlidir. Yerel dil bilgisi, kültürel danışmanlık ve küresel iş ortaklıklarının geliştirilmesi bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.
 • Lojistik ve Taşıma Sorunları: Dış ticarette malzemelerin taşınması sırasında lojistik ve taşıma zorlukları yaşanabilir. Bunlar, gecikmeler, hasarlar veya kayıplar gibi sorunlar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için güvenilir ve deneyimli taşımacılık şirketleriyle çalışmak, sigorta kapsamı sağlamak ve izleme sistemleri kullanmak önemlidir.

Dış Ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki ve Finansal Konular

Dış ticarette dikkat edilmesi gereken hukuki konular içerisinde uluslararası ticaret hukuku, sözleşmeler, fikri mülkiyet hakkı, gümrük ve ithalat düzenlemeleri yer almaktadır. Bunlar arasında uluslararası ticaret hukuku oldukça önemlidir. Uluslararası ticaretin düzenlendiği uluslararası hukuk kurallarını anlamak ve takip etmek gereklidir. Bu, ticaret anlaşmaları, uluslararası sözleşmeler, gümrük ve vergi düzenlemeleri gibi konuları kapsar.

Dış ticarette dikkat edilmesi gereken finansal konular noktasında, ödeme ve finansman, vergiler, gümrük vergileri, finansal analizler, pazar araştırması, ürün ve hizmetin tespiti gibi konular yer almaktadır. ış ticarette ödeme ve finansman işlemleri karmaşık olabilir. İhracatçıların ödeme garantileri, akreditifler ve ödeme koşulları konusunda dikkatli olmaları önemlidir. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmaları takip etmek ve finansal riskleri yönetmek önemlidir.

Dış Ticarette Rekabet Stratejileri ve Pazar Araştırması

Dış ticarette rekabet stratejileri ve pazar araştırması, başarılı bir şekilde uluslararası pazarlarda rekabet etmek ve yeni pazarlara girmek için önemlidir. Pazar araştırması, uluslararası pazarlarda fırsatları ve potansiyel müşterileri belirlemek için yapılan sistemli bir süreçtir. Bu süreçte, hedef pazarlar, talep ve tüketici davranışları, rakipler, pazar büyüklüğü ve trendler gibi faktörler incelenir. Pazar araştırması, ihracat potansiyelini değerlendirmek ve pazarlama stratejilerini belirlemek için önemlidir.

Bununla birlikte, uluslararası pazarlarda rekabet etmek için farklı stratejiler kullanılabilir. Bunlar arasında fiyat rekabeti, ürün farklılaştırması, pazar segmentasyonu, pazar payı kazanma, dağıtım ağı kurma, marka bilinirliği ve müşteri hizmetleri gibi stratejiler yer alabilir. Her bir pazar için uygun rekabet stratejileri belirlenerek, işletmenin rekabet avantajı elde etmesi hedeflenir.

Ayrıca, ihracat ve ithalat işlemlerinde de farklı stratejiler kullanılabilir. İhracatta, doğrudan satış, acentelik, distribütörlük, ortak girişim veya lisanslama gibi stratejiler uygulanabilir. İthalatta ise, doğrudan satın alma, aracılık, dış kaynak kullanımı veya ortaklık gibi stratejiler kullanılabilir. İşletmenin ürün, pazar ve kaynaklarına göre en uygun strateji belirlenmelidir.

Dış Ticarette Gümrük İşlemleri ve İhracat-İthalat Politikaları

Dış ticarette gümrük işlemleri ve ihracat-ithalat politikaları, ülkeler arasındaki ticaretin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla uygulanan politika ve düzenlemeleri kapsar. Bu bağlamda her ülkenin gümrük işlemleri ve gerekli politikalarında değişiklik görülebilir. Uluslararası ticaret hukuku kapsamında ortak paydada buluşulan kurallar olduğu gibi ayrıştıkları da pek çok nokta bulunmaktadır.

Bu bağlamda, düzenlenen gümrük işlemleri, mal ve hizmetlerin bir ülkeden diğerine geçişinde uygulanan vergi, tarife ve diğer düzenlemeleri içerir. Gümrük işlemleri, ithalat ve ihracat süreçlerinin bir parçasıdır ve malların gümrükten geçişini düzenlemek, güvenliği sağlamak ve ticaret verilerini toplamak amacıyla yapılır. Gümrük işlemleri arasında ithalat ve ihracat beyannameleri, gümrük değerlendirmeleri, gümrük vergileri ve ithalat kotaları gibi unsurlar yer alır.

Ayrıca, ihracat politikaları, bir ülkenin ihracatı teşvik etmek veya yönlendirmek için uyguladığı politika ve düzenlemeleri kapsar. İhracat politikaları, ihracatçılara teşvikler, vergi indirimleri, finansal destekler, ticaret anlaşmaları ve ihracat pazarlama faaliyetleri gibi çeşitli araçları içerir. Bu politikalar, bir ülkenin dış ticaret hacmini artırmak, ihracatçıları desteklemek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla kullanılır.

Dış Ticarette En Sık Karşılaşılan Terimler ve Kavramlar

Dış ticarette en sık karşılaşılan terimler ve kavramlar içerisinde ithalat, ihracat, ticaret dengesi, gümrük tarifesi ve çeşitli antlaşmalar yer almaktadır. Bu noktada işte en fazla kullanılan terimler şöyledir

 • Avarya: deniz taşımacılığında yükün zararı ile ilgili sigortanın payı
 • Amir Banka: Akreditifi açan banka
 • Aynı Eşya: Aynı ülkede aynı özelliklere sahip olarak üretilen ürün
 • Ayni Sermaye: Kuruluş aşamasında işletme sahiplerinin nakdi para dışında ortaya koydukları makine, teçhizat ve üretim araçları gibi sermayeleri kapsar.
 • Akreditif: İhracatçının alıcının ödeme taahhüdünü garanti altına almak için kullanılan bir ödeme aracıdır.

Özetle, Dış Ticaret Nedir içeriğimizde dış ticaret terimi hakkında rehber hazırladık.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.