Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

MGS SOFTWARE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ONİKİ UYGULAMASI
AÇIK RIZA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında Mgs Software Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “MGS ” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
Mgs tarafından ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni ile bilgilendirildim.
● Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, veya geçici TC Kimlik numaranız, profil fotoğrafınız, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
● İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
● Mesleki Bilgileriniz;şirket bilgileriniz ve ünvanınız, mesleki kıdeminiz
● Etkinlik bilet alımı esnasında kredi kartı bilgileriniz Teqpay tarafından saklanmaktadır.
Oniki uygulaması kapsamında kişisel verilerimin sisteme kayıtlı tüm bağlantı yetki sahibi tüm üyeler tarafından görülmesine, Mgs tarafından işlenmesine, Mgs sunucularında belirtilen tüm kişisel verilerimin kaydedilmesine,
● Online destek süreçlerinde tarafıma tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise kişisel verilerimin işlenmesine;
İşbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma, dilediğim zaman rızamı geri alabileceğime dair bilgilendirildiğimi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.
TARİH ONAY
ADI SOYADI – İMZA