İhracat Nedir? Nasıl Yapılır? Gerekli Şartlar Nelerdir? - Oniki

İhracat Nedir? Nasıl Yapılır? Gerekli Şartlar Nelerdir?

ihracat nedir?

İçindekiler

İhracat Nedir?, İhracat Nasıl Yapılır ve İhracat Yapmak için Gerekli Şartlar içeriğimizde uluslararası ekonominin ana bileşenlerinden olan İhracat yani dışsatım kavramının detaylarından bahsedeceğiz.

Dışsatım, uluslararası ticarette en fazla kullanılan kavram olmakla birlikte hedef yönü “yurt dışına satış” odaklıdır. Dolayısıyla, bir ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunabilir, şirketlerin pazarlarını genişletmelerine ve uluslararası ticarette daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olabilir.

Türkiye içerisinde ithalat kavramıyla birlikte dışsatım yani ihcaratta oldukça önemlidir ve pek çok kimseye iş kapısı oluşturmaktadır. İhracatta güçlü adımlar atarak dünya çapında başarılar kazanabilmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

ihracat ve ithalat nedir?

İhracat Nedir?

İhracat, bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetin başka bir ülkeye belirli bir ücret karşılığında ve yasal gereklilikler kapsamında satılmasına denir. Dışsatım olarak gidecek ürünler, sınır ötesi taşımacılık ve gümrük işlemleri gibi çeşitli adımlar gerektirir. Her iki ülke arasında imzalanan uluslararası ticaret antlaşmaları ile güvence altına alınır ve antlaşmalarda belirlenen kurallar kapsamında yürütülür.

İhracat Nedir Örnekleri konusunda ülke içerisinde üretilen ürün veya hizmetin başka bir ülkeye satılması anlamına gelen ticari kavrama denir: Türkiye’de dışsatım örnekleri içerisinde Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere otomotiv parçaları veya ekipmanları satması verilebilir. Türkiye, dünya tekstil ihracatında da önemli bir konumdadır. Özellikle İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne giyim ve hazır giyim ürünleri ihracatı yapmaktadır.

Otomotiv ve tekstil ihracatının yanı sıra makine endüstrisinde de Almanya, İtalya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne makine ve ekipman ihracatı yapılmaktadır. Bununla birlikte gıda ticareti ve kimya endüstrisinde de çok büyük şirkete sahip olan Türkiye, çeşitli ülkelere ürün veya hizmet ihraç etmektedir.

İhracat Nedir? sorusunun cevabı, dış alım kavramı ile sıklıkla karıştırılır: aralarındaki farkı öğrenmek için “İthalat Nedir? Nasıl Yapılır? İşte Avantajları!” içeriğimize göz atabilirsiniz.

ihracat ne demek?

İhracat Ne Demek?

İhracat veya dışsatım, ürünlerin sevkiyatı, sınır ötesi taşımacılık, gümrük işlemleri ve yasal gereklilikler gerektiren ülke içerisinde üretilip başka ülkelere satılan ürünler demektir. İhracatın gerçekleştirildiği ülke için de yararlı olabilir, çünkü dış ticaret dengesi sağlanabilir ve ülkenin ithalat ihtiyacını karşılamak için döviz kazandırılabilir.

Ülke içerisinde farklı döviz kurlarının girmesini sağlayan dışsatım işlemleri, ürünlerin gönderildiği ülke döviz kazanırken, ürünleri ihraç eden ülke ise döviz elde eder. İhracatın yapıldığı ülke, üretim fazlası olan mal veya hizmetlerini dış pazarlarda satarak ekonomik büyümeyi sağlayabilir.

İhracat Nedir Kısaca, ihracat, bir ülke içerisinde yerli ve milli bir şekilde üretilen ürün veya hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında yabancı bir ülkeye yurtdışına satış odaklı gönderilmesine denir. İhracatın gerçekleştirildiği ülkenin ekonomisinde de dış ticaret dengesi sağlanabilir, ülkenin ithalat ihtiyacını karşılamak için döviz elde edilir ve uluslararası ticarette daha rekabetçi hale gelinir. İhracatın artması, bir ülkenin ekonomik büyümesine ve refah düzeyine katkıda bulunabilir

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Kimler İhracat Yapabilir?

İhracatı, gerekli yasal izinler; ürün veya hizmetlerin belirlenmesi, ihracat yapacakları ülkelerin pazarları, ihracat sürecinde karşılaşacakları gümrük prosedürleri, nakliye ve lojistik masrafları, ödeme koşulları gibi faktörleri öğrenen ve vergi numarasına sahip olan herkes yapabilir.

Yasal izinlere uymayan veya çeşitli engelleri aşamayan girişimciler, ülkelerindeki Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri veya Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi kurumlardan destek alabilirler. Bu kurumlar, ihracat yapmak isteyenlere, ihracat süreci hakkında bilgi verirler ve ihracat işlemlerinde yardımcı olurlar. Ayrıca, ihracat yapmak isteyen kişi veya şirketler, uluslararası ticaret fuarlarına katılarak, potansiyel müşterilerle tanışabilir ve yeni pazarlar keşfedebilirler. Bu noktada firmamızın networking etkinlik deneyimini deneyerek yeni pazarlara yeni ürünlerle açılabilirsiniz.

Bununla birlikte, Türkiye’de ihracat yapmak isteyen kişi veya şirketlerin öncelikle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya ilgili Ticaret Odalarına kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ihracat yapacak ürün veya hizmetin belirlenmesi ve potansiyel ihracat pazarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

ihracat nasıl yapılır?

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat Nasıl Yapılır? konusunda, bir ülkeden başka bir ülkeye mal veya hizmet satışı anlamına gelen ihracat, bireysel girişimci veya şirket olarak izlenmesi gereken adımları takiben yapılır. Türkiye, dünya genelindeki önemli ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır. İhracat, Türkiye ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır ve birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar için de büyük bir önem taşımaktadır. 2021 yılında Türkiye’nin ihracatı, önceki yıla göre %35,7 artış göstererek 228,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları arasında Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak gibi ülkeler yer almaktadır.

Peki, Türkiye’nin en büyük pazarlarında yer almak için ihracat konusu nasıl yapılır?

 1. Ürün veya hizmet belirlenir.
 2. Pazar araştırması yapılır.
 3. Hedef kitle analizi oluşturulur.
 4. Girişimci veya şirket için finansman belirlenir.
 5. Gerekli belgeler toplanır ve ilgili yerlere başvuru yapılır.
 6. Lojistik yani nakliye veya gümrükleme gibi depolama hizmet sağlayıcısı belirlenir.
 7. Uluslararası ticaret fuarlarına katılarak potansiyel müşteri ile birlikte yeni pazarlar keşfedilir.

İhracatın Önemi ve Avantajları Nelerdir?

Ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan ihracat, üretim kapasitesiyle birlikte istihdam olanaklarını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bir ülkenin ürün veya hizmet üretmesini tetikleyen ve bu alanda pek çok istihdam yaratan ihracat, ekonomik büyümede yegâne paya sahiptir. Bununla birlikte, bu ticari kavramın önemi ve avantajları nelerdir?

 • Dış ticaret dengesini kurarak cari açığı azaltır.
 • Farklı ürünlerin farklı pazarlara girmesini sağlayan ürün çeşitliliğini sağlar.
 • Teknoloji transferi konusunda köprü görevi görerek ürünlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için yeni teknolojileri benimsenmesine yardımcı olur.
 • Uluslararası alanda diğer ülkeler ile rekabet gücünü artırır.

İhracat yapan kişilerin ekonomik büyümeye katkısı büyüktür ve ülke için büyük bir önem taşır. İhracat yapan kişiler, ürettikleri ürünlerle ülkeye katma değer sağlayarak, ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırırlar ve dolayısıyla ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunurlar.

ihracat için gerekli belgeler

İhracat Yapmak için Gerekli Şartlar – Belgeler Nelerdir?

İhracat Yapmak için Gerekli Şartlar, ülkenin ihracat düzenlemelerine, yasal mevzuatına ve uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak hareket eder. İhracat yapmak, birçok fayda sağlayan önemli bir ticari faaliyettir. Ancak, ihracat yapmak için gerekli şartların yanı sıra, ihracat yapacağınız ülkenin ticari ve siyasi koşullarına dikkat etmek de önemlidir.

Gerçek kişilerin ihracat yapması için vergi numarası alması, muhasebeci tutması, gümrük müşavirine vekâlet çekmesi ve ihracatçı birliğine üye olması yeterlidir. Bununla birlikte gümrük idaresine ve ihracatçı birliğine kayıt olabilmek için birtakım belgelerin toplanması gereklidir.

İhracat Yapmak için Gerekli Belgeler

 • İhracat beyannamesi
 • Menşe şahadetnamesi
 • Proforma/Invoice Fatura
 • Bankadan alınacak orijinal faturalar
 • Konsolosluk belgesi
 • Navlun fatura
 • Sigorta belgesi
 • Koli müfredat belgeleri
 • Çeki listesi
 • Konşimento
 • Eşya ordinosu
 • Tır karnesi
 • Sağlık sertifikası
 • Standardizasyon kontrol belgesi

Türkiye’de ihracat yapmak için gerekli belgeler ürün veya hizmetin niteliğine ve ihracat yapılacak ülkeye göre değişebilir. İhracatçılar, gümrük ve ticaret mevzuatına uygun olarak belgeleri hazırlamalı ve ihracat işlemlerini yürütmelidir. Bu noktada yardım almak ve teşvikle birlikte destek alabilmek için başvuru yapılacak yerler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), KOSGEB, İhracatçılar Birliği ve özel sektör firmalarıdır.

İhracat kadar belgeleri karışık olmayan bir diğer ticaret modeli hakkında bilgi almak için “Mikro İhracat Nedir? Nasıl Yapılır? İşte Şartları!” içeriğimizi okuyabilirsiniz.

İhracat Nedir? içeriğimizde, ihracat yapmak isteyen ve dışsatım kelimesinin anlamından ve gerekli belgelerin neler olduğundan bahsedilmiştir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.