TOWS Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? SWOT/TOWS Matrisi - Oniki

TOWS Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? SWOT/TOWS Matrisi

tows analizi nedir nasıl yapılır

İçindekiler

TOWS Analizi, SWOT tekniğindeki güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler kriterlerinin güçlendirilmiş versiyonu olarak işletmelerin iç ve dış çevrelerini değerlendirmeye yarayan stratejik bir planlama metoduna denir.

SWOT Analizi Nedir içeriğimizi okudunuz mu? O halde TOWS’un adımlarına geçebilirsiniz.

 • SWOT analizi yapılarak güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler belirlenir.
 • TOWS matrisi oluşturularak SWOT analizi değerlendirilir.
 • Stratejik alternatifler geliştirilir.
 • Uygun olarak stratejiler hayata geçirilir.

Analizler sonucunda, işletmelerin stratejik kararlar alırken daha iyi bilinçlenmelerine ve çevresel faktörleri daha iyi değerlendirmelerine olanak sağlar. Ancak, unutulmamalıdır ki analizler değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için düzenli olarak güncellenmelidir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

İçeriğimizde, bir işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaştığı fırsatlar ve tehditlerin belirlendiğinde bu analizin ne işe yaradığı ve nasıl uygulanabileceğinizi bulabilirsiniz.

TOWS Matrisi Nedir

TOWS Matrisi Nedir?

TOWS Matrisi, işletmelerin stratejik yönetim sürecinde kullanılan ve SWOT analizinin sonuçlarını sistematik bir şekilde değerlendirmek için geliştirilen bir araca denir. İşletmelerin iç güçlükleri ve zayıflıkları ile dış fırsatları ve tehditleri çaprazlayarak, stratejik seçenekleri belirlemelerine ve stratejik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

TOWS raporu veya matrisi;

 • SWOT analizinin yapılması,
 • İşletmenin iç ve dış güçlük veya zayıflıklarının belirlenmesi,
 • Tehditlerin ve fırsatların değerlendirilmesi,
 • Stratejilerin ve alternatiflerin görülmesi,
 • Uygun stratejinin benimsenmesi yoluyla yapılır.

Oluşturulan rapor, işletmelerin stratejik kararlar alırken daha sistematik ve bilgi odaklı bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur. Bu analiz, işletmenizin iç ve dış faktörleri arasındaki ilişkileri anlamanıza ve stratejik planlarınızı daha iyi şekillendirmenize katkı sağlar. Stratejileri uygulamak, değişen işletme koşullarına uyum sağlamak için sürekli bir çaba gerektirir. İzleme ve değerlendirme, stratejilerin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde düzenlemek için önemlidir.

TOWS Matrisi Örneği

Bu matris, SWOT analizine dayanarak geliştirilmiş ve işletmelerin güçlü yönlerini (Strengths), zayıf yönlerini (Weaknesses), fırsatları (Opportunities) ve tehditleri (Threats) değerlendirdiği bir çerçevedir. TOWS matrisi ise bu analizi bir adım öteye taşır ve güçlü yönlerle fırsatları, zayıf yönlerle tehditleri çaprazlayarak stratejik seçenekler oluşturmayı sağlar.

TOWS matrisi için teknoloji şirketi örneği

 • SO Stratejisi: Ar-Ge ekibini ve teknik uzmanları kullanarak yeni ürünler ve hizmetler geliştirerek uluslararası pazarlara açılmak.
 • WO Stratejisi: Pazarlama ve reklam bütçesini artırarak dijital pazarlama ve e-ticaret kanallarını aktif kullanmak ve yeni müşteri segmentlerine odaklanmak.
 • ST Stratejisi: Marka bilinirliğini artırmak için reklam kampanyaları ve sosyal medya etkinlikleri düzenlemek.
 • WT Stratejisi: Üretim süreçlerini optimize ederek maliyetleri düşürmek ve lojistik ağını güçlendirmek için stratejik ortaklıklar kurmak.

TOWS Analizi Ne İşe Yarar?

Analizler;  stratejik planlama, rekabet üstünlüğü sağlama, risklerin belirlenmesi ve azaltılması, kaynakların etkin kullanımı ve stratejik alternatiflerin belirlenmesi işine yarar. İşletmelerin iç ve dış çevrelerini bütünsel bir şekilde değerlendirmelerine ve stratejik düşünme süreçlerine yön vermelerine katkı sağlar. Bu analiz, değişen işletme koşullarına uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için stratejik kararlar almak isteyen işletmelere rehberlik eder.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Analizin işletmeler ölçeğinde faydaları şöyledir

 • İç güçlükleri ve zayıflıkları, dış fırsatlar ve tehditlerle çaprazlayarak stratejik seçenekleri belirlemeye yardımcı olur.
 • İşletmelere rekabet avantajı elde etme fırsatları sunar.
 • İşletmelerin karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve azaltmak TOWS analizinin bir diğer işlevlerindendir.
 • İşletmelerin sahip oldukları kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
 • İşletmelerin stratejik düşünme sürecini destekler ve veri odaklı kararlar almasına yardımcı olur.
 • İşletmelerin yeni fırsatlar ve stratejiler keşfetmelerine teşvik eder.

Tüm bu faydaları tek bir rapor içerisinde sunan TOWS’u yapmak için sabırsızlanıyorsunuz değil mi? İçeriğimizi okuyarak nasıl yapılacağını görebilirsiniz.

TOWS Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizinin geliştirilmiş bir versiyonu olan TOWS; SWOT yapılması, TOWS matrsinin oluşturulması, stratejilerin belirlenmesi, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi ile yapılır. Analizin başarıya ulaşması için veri toplama, işbirliği, esneklik ve ölçeklenebilirlik çok önemli olduğu için Oniki’nin networking odaklı etkinlik projesine dahil olarak sosyal sermaye edinebilirsiniz.

Analizler işletmelerin iç ve dış çevrelerini daha iyi anlamalarına ve stratejik planlamalarını güçlendirmelerine yardımcı olan değerli bir araçtır. SWOT analizine dayanan TOWS matrisi, işletmelerin güçlü yönlerini fırsatlara dönüştürme ve zayıf yönleri tehditlere karşı savunma stratejileri geliştirme süreçlerine rehberlik eder.

Doğru veriler ve etkili analizlerle yapılan TOWS analizi, işletmelerin uzun vadeli başarıya ulaşmalarına katkı sağlar ve rekabetçi bir avantaj elde etmelerine yardımcı olur.

TOWS Analizi Önemi Nedir?

Günümüz rekabetçi iş dünyasında, işletmelerin başarıya ulaşması ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmesi, etkili stratejik planlama ve yönetim süreçleri ile doğru orantılıdır. İşte bu noktada, işletmelere yardımcı olan önemli bir araç olan TOWS analizi devreye girmektedir. TOWS analizi, işletmelerin iç ve dış çevrelerini sistematik bir şekilde değerlendirerek stratejik seçenekler oluşturmalarına ve etkili stratejiler belirlemelerine katkı sağlar.

TOWS’un işletmenize katkısı ve önemi şunlardır.

 • İşletmelerin rekabetçi pazarda başarılı olabilmeleri için stratejik yönlendirme ve hedef belirleme süreci oldukça önemlidir.
 • Rekabetçi bir ortamda var olabilmek ve öne çıkmak için işletmelerin sahip oldukları güçlü yönleri ve fırsatları etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.
 • Her işletme, dış çevrede karşılaşabileceği potansiyel risklerle karşı karşıyadır. TOWS analizi, işletmenin iç zayıflıklarını ve dış tehditleri çaprazlayarak potansiyel riskleri tespit etmeye yardımcı olur.
 • İşletmelerin kısıtlı kaynakları, etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. TOWS analizi, işletmenin sahip olduğu güçlü yönleri ve fırsatları birleştirerek mevcut kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak sağlar.
 • Stratejik kararlar, işletmelerin gelecekteki başarılarını şekillendirir. Veri odaklı ve doğru kararlar almak, işletmelerin başarı şansını artırır.
 • Her işletme, uzun vadeli başarıya odaklanmalı ve geleceğe yönelik stratejiler belirlemelidir.
 • Rekabetçi bir ortamda var olabilmek ve öne çıkmak için işletmelerin sürekli olarak yenilikçi ve yaratıcı olmaları gerekmektedir.

TOWS Analizi Örnekleri Nelerdir?

Analizler, işletmelerin stratejik yönetim süreçlerinde kullanılan ve güçlü yönleri ile fırsatları birleştirerek stratejik seçenekler oluşturmayı amaçlayan önemli bir araçtır. Aynı şekilde, zayıf yönleri ile tehditleri çaprazlayarak olumsuz etkileri en aza indirecek savunma stratejileri geliştirmeyi sağlar.

İşletmenin iyi bir müşteri sadakati olması, pazarın genişlemesini değerlendirmek için bir fırsattır. Sadık müşteri tabanına dayanarak yeni pazarlara girmek ve mevcut müşterilerle daha sıkı bir bağ kurmak için pazarlama ve satış stratejileri geliştirebilir.

TOWS Analizi için bir teknoloji şirketi örneği

Güçlü Yönler (Strengths)

 • Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme kabiliyeti.
 • Güçlü Ar-Ge ekibi ve teknik uzmanlar.
 • Geniş müşteri tabanı ve iyi müşteri ilişkileri.
 • Güçlü finansal durum ve yatırım potansiyeli.
 • Marka bilinirliği ve itibarı yüksek.

Zayıf Yönler (Weaknesses)

 • Ürünlerin yüksek maliyetli olması.
 • Pazarlama ve reklam stratejilerinin zayıf olması.
 • Ürün geliştirme süreçlerinin uzun sürmesi.
 • Rekabetçi fiyatlandırma konusunda zorlanma.
 • Lojistik ve dağıtım sorunları.

Fırsatlar (Opportunities)

 • Genişleyen teknoloji pazarı ve artan dijitalleşme.
 • Yeni pazarlara açılma imkanları.
 • Dış işbirlikleri ve stratejik ortaklıklar.
 • Müşteri taleplerine uygun kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler.
 • Dijital pazarlama ve e-ticaret fırsatları.

Tehditler (Threats)

 • Hızla değişen teknoloji ve sektör trendleri
 • Artan rekabet ve yeni girişimlerin piyasaya girişi
 • Ekonomik durgunluk ve belirsizlikler
 • Müşteri sadakatinde azalma ve değişen tüketici davranışları
 • Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar

TOWS Analizi ve SWOT Analizi Farkları Nelerdir?

TOWS Analizi ve SWOT Analizi, işletmelerin stratejik planlama süreçlerinde kullanılan iki farklı analiz yöntemidir. İşletmelerin iç ve dış çevrelerini değerlendirmeye yönelik olarak benzer amaçları olan bu analizler arasında bazı farklar bulunmaktadır.

Ayrıca TOWS, SWOT analizinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak sorduğu ve aldığı cevaplarda büyük farklılıklar görünmektedir.

SWOT analizinin işletmelere sorduğu ve aldığı cevaplar

 • Güçlü Yönlerim (Strengths): Neleri iyi yapıyorum?
 • Zayıf Yönlerim (Weaknesses): Neleri iyileştirmeliyim?
 • Fırsatlarım (Opportunities): Mevcut fırsatlarım neler?
 • Tehditlerim (Threats): Mevcut engellerim neler?

TOWS analizinin işletmelere sorduğu ve aldığı cevaplar

 • SO (Strengths-Opportunities) Stratejisi: İşletmenin gücünü kullanarak dış fırsatları nasıl değerlendirebilirim?
 • WO (Weaknesses-Opportunities) Stratejisi: İşletmenin zayıf yönlerini geliştirerek dış fırsatları nasıl görebilirim?
 • ST ( Strengths-Threats) Stratejisi: İşletmenin gücü ölçüsünde dış tehditlerle nasıl başa çıkabilirim?
 • WT (Weaknesses-Threats) Stratejisi: İşletmenin zayıf yönlerini bilerek dış tehditlere karşı nasıl önlem alabilirim?

Sonuç olarak, TOWS Analizi Nedir içeriğimizde TOWS SWOT farkını ve stratejik pazarlama yöntemini anlattık.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.