SWOT Analizi Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır? - Oniki

SWOT Analizi Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir

İçindekiler

SWOT Analizi Nedir içeriğimizde, SWOT Analizi olarak bilinen fırsatlar ve tehditler tablosunun oluşturulduğu kişisel veya kurumsal değerlendirme ölçütünden bahsedeceğiz.

SWOT, işletme veya bireysel olarak kişinin güçlü ve zayıf yönlerini bir düzlem içerisinde gösterir. Böylece, güçlü yönler keşfedilirken zayıf alanlar bir tablo içerisinde rahatlıkla görülebilir. Rakip analizinde öz eleştiri içinde kullanılan bu teknik, iyi bir kariyer veya işletme başarısında çok önemli bir araçtır.

SWOT’un doğru kullanımıyla birlikte işletme veya bireysel başarının %71 oranında arttığını biliyor muydunuz? Gelin birlikte SWOT’un ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl yapıldığı ve başarı ölçeğinde nasıl yararlanılacağını konuşalım.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi, bir organizasyonun veya bir projenin güçlü yönlerini (Strengths), zayıf yönlerini (Weaknesses), fırsatlarını (Opportunities) ve tehditlerini (Threats) tek bir düzlem üzerinde değerlendirmek ve görmek için kullanılan stratejik bir yönetim aracına denir.

Bu analiz, bir işletmenin iç ve dış faktörlerini değerlendirerek stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynar. SWOT, bilimsel bir yaklaşımı temsil etmektedir ve çeşitli bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bu analiz, organizasyonların rekabet avantajlarını belirlemelerine, riskleri tanımalarına ve gelecekteki fırsatları keşfetmelerine yardımcı olur.

SWOT, organizasyonların güçlü ve zayıf yönlerini içsel faktörler olarak ele alırken, fırsatlar ve tehditler dışsal faktörler olarak kabul edilir. İlk olarak, SWOT analizinde organizasyonun veya projenin güçlü yönleri belirlenir. Bu, organizasyonun kaynaklarını, yeteneklerini, marka değerini ve rekabet avantajlarını içerir. Güçlü yönler, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına ve diğerlerinden farklılaşmasına yardımcı olabilir.

SWOT Analizi Ne İşe Yarar

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

Güçlü ve zayıf alanları çok boyutlu olarak tek bir düzlemde sunan SWOT Analizi,

 • İş fikrinin zayıf ve güçlü yönlerini,
 • Dışarıdan gelebilecek potansiyel tehlikeleri,
 • Fırsat olanaklarını,
 • Kendini dinleme fırsatını,
 • Objektif değerlendirme süreci işine yarar.

SWOT Analizi Ne İçin Kullanılır noktasında, analizler, organizasyonun stratejik planlamasını yönlendirir ve rekabet avantajı elde etmesine, riskleri yönetmesine ve başarıya ulaşmasına katkıda bulunur. Bu analiz, organizasyonun mevcut durumunu değerlendirmesine, stratejik hedeflerini belirlemesine ve stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

Bir durum tespiti olan bu analizlerden sonra alınacak kararlar ve değerlendirmeler bir süzgeçten geçirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü SWOT ile bir işin güçlü ve zayıf yönleri belirlenirken fırsatlarla birlikte tehditler de gün yüzüne çıkmaktadır. Ancak veri halinde olan bu bilgilerin işe dönüştürülmesi bir departman veya kuruluş tarafından profesyonel anlamda sağlanması gereklidir.

SWOT Analizi Neden Önemlidir

SWOT Analizi Neden Önemlidir?

SWOT olarak ifade edilen analizler, bilimsel çalışmalarda ve işletme uygulamalarında önemli bir stratejik yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Organizasyonlar, bu analizi kullanarak rekabet avantajları elde etmek, riskleri yönetmek ve stratejik kararlar almak için bilimsel temellere dayanan bir yaklaşım benimseyebilirler.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Analizlerin kurum, kuruluş veya girişimciler için önemli şöyledir.

 1. Stratejik planlama için temel bir araçtır.
 2. Rekabet avantajı sağlar.
 3. İç ve dış faktörleri bir arada değerlendirir.
 4. Riskler yönetilebilir hâle gelir.
 5. Karar verme ve yönetme sürecine katkıda bulunur.

Analizlerin düzenli tekrarlanması, organizasyonların kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Analizler organizasyonların mevcut kaynaklarını değerlendirerek güçlü yönlerine odaklanmalarını ve zayıf yönlerini geliştirmek için kaynak tahsisini optimize etmelerini sağlar.

SWOT analizi, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesi, riskleri yönetmesi, kaynakları etkin kullanması, stratejik odaklanma sağlaması, bilinçli kararlar alması ve performansını değerlendirmesi gibi birçok önemli avantajı beraberinde getirir. Bilimsel çalışmalar, SWOT analizinin organizasyonlar için stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynadığını ve karar verme sürecine katkı sağladığını desteklemektedir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nasıl Yapılır noktasında, SWOT olarak güçlü ve zayıf yönleri bir düzlemde sunan analiz; içsel ve dışsal faktörlerin değerlendirilmesi, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi ile yapılır.

İçsel faktörlerin değerlendirilmesi

 • Güçlü yönler (Strengths): Organizasyonun veya projenin avantajlı yönleri nelerdir? Bu, kaynaklar, yetenekler, deneyimler, rekabet avantajları vb. gibi içsel faktörleri kapsar.
 • Zayıf yönler (Weaknesses): Organizasyonun veya projenin geliştirilmesi gereken veya eksik olan yönleri nelerdir? Bu, kısıtlamalar, kaynak eksiklikleri, beceri yetersizlikleri vb. gibi içsel faktörleri kapsar.

Dışsal faktörlerin değerlendirilmesi

 • Fırsatlar (Opportunities): Organizasyonun veya projenin dış çevresinde hangi fırsatlar bulunmaktadır? Bu, pazar trendleri, yeni teknolojiler, talep artışı vb. gibi dışsal faktörleri kapsar.
 • Tehditler (Threats): Organizasyonun veya projenin dış çevresinde hangi tehditler bulunmaktadır? Bu, rekabet, ekonomik faktörler, değişen tüketici tercihleri vb. gibi dışsal faktörleri kapsar.

Veri toplama ve analiz kısmında içsel faktörlerin ve dışsal faktörlerin analizi için pazar araştırmaları, müşteri geri bildirimleri, çalışan görüşleri vb. gibi bilgilere başvurmayı içerir.

SWOT Analizi Tablosu

SWOT’lar, bir organizasyonun veya projenin içsel güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, dışsal fırsatlarını ve tehditlerini görsel olarak gösterir. İlgili faktörler tablonun ilgili hücrelerinde listelenmiştir. Organizasyon veya projeyle ilgili gerçek verilere dayanarak bu tabloyu doldurabilir ve SWOT analizini daha ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiselleştirilebilir SWOT Analizi Tablosu

Zayıf YönlerGüçlü Yönler
İçsel FaktörlerSınırlı pazarlama bütçesiYaratıcı ve yenilikçi
Sınırlı üretim kapasitesiÜstün müşteri hizmetleri
Yetersiz iş süreçleriGüçlü marka değeri
Yetersiz iş gücüYüksek kalite standardı
Dışsal FaktörlerArtan rekabetBüyüyen pazar talebi
Değişen tüketici tercihleriYeni pazarlara açılma
Ekonomik belirsizliklerİş birliği fırsatları
Hızlı değişen regülasyonlarTeknolojik ilerlemeler
SWOT Analizi Örnekleri

SWOT Analizi Örnekleri

Analizler, sürekli bir süreçtir ve zamanla değişebilir. Organizasyonlar, değişen iç ve dış faktörleri göz önünde bulundurarak düzenli olarak SWOT analizi yapmalı ve stratejik planlamalarını güncellemelidir.

Örnekler, analizlerin nasıl kullanılacağını göstermekle birlikte organizasyonlar, bireyler ve projeler, kendi özelliklerine göre güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirleyerek stratejik kararlar alabilir ve başarıya ulaşabilirler. Ancak, gerçek bir SWOT analizi yaparken, ilgili duruma özgü faktörleri dikkate almak önemli olduğu unutulmamalıdır.

En iyi 3 SWOT Analizi Örnekleri

1. Kuruluş SWOT Analizi Örneği

 • Güçlü yönler: İyi finansal performans, güçlü marka itibarı, yüksek kaliteli ürünler, geniş dağıtım ağı.
 • Zayıf yönler: Yüksek maliyetli üretim süreci, sınırlı pazarlama kaynakları, sınırlı uluslararası varlık, yetersiz Ar-Ge faaliyetleri.
 • Fırsatlar: Büyüyen pazar talebi, yeni pazarlara açılma potansiyeli, teknolojik ilerlemelerden yararlanma, stratejik iş birlikleri kurma imkanı.
 • Tehditler: Yoğun rekabet, ekonomik dalgalanmalar, hızla değişen tüketici tercihleri, düzenleyici kısıtlamalar.

2. Girişimci SWOT Analizi Örneği

 • Güçlü yönler: İyi iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği, liderlik vasıfları, geniş bir uzmanlık alanı.
 • Zayıf yönler: Zaman yönetimi zorlukları, kamu konuşma korkusu, teknolojiye adapte olma güçlüğü, yetersiz deneyim.
 • Fırsatlar: Yeni eğitim ve gelişim fırsatları, sektördeki büyüme potansiyeli, ağ kurma olanakları.
 • Tehditler: Artan rekabet, teknolojik ilerlemelerin gerektirdiği beceri seti, ekonomik belirsizlikler.

3. Proje SWOT Analizi Örneği

 • Güçlü yönler: Nitelikli ve deneyimli ekip üyeleri, yeterli bütçe kaynakları, etkili proje yönetimi süreçleri.
 • Zayıf yönler: Proje süresi içinde hedeflere ulaşma riski, kaynak kısıtlamaları, dış etkenlere bağımlılık.
 • Fırsatlar: Yeni pazar segmentine ulaşma fırsatı, stratejik iş ortaklıkları kurma imkanı, rekabetçi avantaj sağlayacak inovasyon potansiyeli.
 • Tehditler: Finansal piyasadaki belirsizlikler, teknik sorunlar ve aksaklıklar, rakiplerin benzer projeleri başlatması.
Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.