KOSGEB Kobi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

KOSGEB Kobi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

Kobi Belgesi Nedir

İçindekiler

KOSGEB Kobi Belgesi, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterlere göre KOBİ olup olmadığını gösteren bir belgeye denir. Belge; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin KOBİ sınıflandırmasına göre tespiti yapıldıktan sonra resmi işlemlerde kullanması üzerine verilir.

Mali sorumluluklarına göre sınıflandırılan KOBİ’ler, aldıkları belgeye göre pek çok avantajdan faydalanırlar. Bünyelerinde çalıştırdıkları çalışan sayısı, yıllık hasılatları ve mali bilançolarına göre sınıflandırılırken hangi sınıfta barındığını gösteren kobi beyannamesine ihtiyaç duyarlar.

İçeriğimizde kobi beyannamesinin ne olduğu, nasıl alındığı ve başvuru şartlarının neler olduğunu bulacaksınız.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

KOSGEB Kobi Belgesi Nasıl Alınır

Kobi Belgesi Nedir?

Kobi Belgesi, bir işletmenin KOSGEB tarafından bir işletmenin mali şartlarına göre sınıflandırıldığı durumunu gösteren kobi beyannamesine veya kobi vasfi belgesine denir. İşletmeler, kobi beyannamesi belgesini, resmi işlerde kobi olup olmadıklarını göstermek ve mali durumlarını bildirmek için kullanır.

Beyanname, hangi kobinin desteklendiğini ve teşvik edildiğini gösterirken aynı zamanda KOBİ’lerin tanınmasını ve bazı teşviklere erişimini kolaylaştırır. Belgeyi alabilen işletmeler, devletin sunduğu çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabilir. Bunlar arasında vergi avantajları, kredi imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi destekler bulunabilir. Kobi belgesi, işletmelere rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Bu belgeyi almak için, işletmenin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler genellikle işletmenin gelir düzeyi, çalışan sayısı, sermaye miktarı, faaliyet süresi gibi faktörlere dayanmaktadır.

KOSGEB Vasfı Belgesi Nedir?

KOSGEB Vasfı Belgesi, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli personel istihdamını teşvik etmek amacıyla KOSGEB tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, işletmelerin nitelikli elemanlarını işe alarak rekabet güçlerini artırmasını ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını desteklemektedir.

İşletmelerin belirli niteliklere sahip personellerini istihdam etmeleri durumunda alabilecekleri bir teşvik belgesidir. Belge, işletmelerin nitelikli personel alımı yaparak iş gücü kalitesini artırmalarını hedeflemektedir.

KOSGEB Vasfı Belgesi, işletmelere çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bunlar arasında nitelikli personel maaşlarının belirli bir süre için KOSGEB tarafından desteklenmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma imkanı, teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik destekler gibi avantajlar yer almaktadır. Belgenin alınması, nitelikli personel çalıştırmaya teşvik; eğitim ve danışmanlık, teknolojik alt yapıda destek, iş birliği ve networking fırsatları konusunda pek çok avantaj sağlar.

Beyanname, işletmelere nitelikli personel istihdamını teşvik etmeyi ve rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktadır. Belge sahibi işletmeler, nitelikli personel bulundurma konusunda avantaj elde ederken, KOSGEB tarafından sunulan desteklerle işletme faaliyetlerini geliştirebilir ve büyüme potansiyellerini artırabilirler.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

KOSGEB Kobi Belgesi Nasıl Alınır?

KOSGEB belgesi veya kobi beyannamesi, devletin ilgili yasalar çerçevesinde sunduğu çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için işletmelerin başvurusuna açıktır. Belgeyi alabilen işletmeler vergi avantajları, kredi imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi desteklerden yararlanırken diğer işletmelerden ayrışan avantajlardan da yararlanabilir. Örneğin rekabet gücünü artırabilir, sürdürülebilir büyüme elde edebilir veya işletme hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teşviki bulabilir.

KOSGEB Kobi Belgesi Başvurusu, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) veya ilgili yerel yönetim birimleri tarafından kabul edilir. KOSGEB üzerinden yararlanabilmek için KOSGEB veritabanına kayıt olunduktan sonra kobi beyannamesini ekleriyle birlikte imzalı ve kaşeli bir şekilde ilgili birime teslim etmek gereklidir. E-Kobi sayesinde istenilen belgelerin temin edilmesi halinde çok kısa süre içerisinde başvuru işlemleri tamamlanabilmektedir.

KOSGEB tarafından verilen kobi beyannamesi veya belgesini almak için kobi beyannamesi formuyla birlikte imza beyannamesi, ticaret sicil veya esnaf sicil gazetesi ve faaliyet belgesi istenilmektedir.

KOSGEB Kobi Belgesini Kimler Alabilir?

KOSGEB tarafından denetlenen ve onaylanan kobi beyannameleri, belirli kriterlere uyan herkese verilebilir. Ancak bu kriterler periyodik olarak güncellenmekle birlikte birtakım gerekliliklere dokunulmamaktadır. Örneğin mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olma şartıyla birlikte yıllık ciro veya çalışan sayısının sabit bir rakamda tutulduğu görülmektedir.

Kobi beyannamesi veya KOSGEB beyannamesini kimler alabilir?

 • Türkiye’de faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • NACE kodunda yer alan ve desteklenen işletme sektörleri
 • 250 kişiden az çalışana sahip olmak
 • Net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 TL veya daha az olmak
 • İşletmenin bağlı olduğu sektörde sınırlılıkları aşmamak

KOSGEB kobi beyannamesini almak isteyen işletmeler, yukarıdaki şartlara uyum sağladığı takdirde kolaylıkla alabilir. Belgenin geçerliliği 1 yıldır ve aynı süreçleri tekrar geçirerek beyannamelerini tekrar yenileyebilirler.

Kobi Belgesi Almak İçin Başvuru Şartları Nelerdir

Kobi Belgesi Almak için Başvuru Şartları Nelerdir?

KOBİ’ler, beyanname almak için KOSGEB kuruluşuna başvuru yapmakla mükelleftir ancak başvurunun şartlarını bilmek, onay almanın ilk koşulunu oluşturmaktadır. Hukuki ve mali problemlerin önüne geçmekle birlikte pek çok avantaj sağlayan kobi beyannamesi, KOSGEB web sitesi içerisinde E-Kobi bağlantısı ile başvuru yapılmaktadır.

Kobi beyannamesi almak için başvuru şartlarına göz atmadan önce işletmenizin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için “Nace Kodu Nedir? içeriğimize göz atmanız tavsiye edilir. Bununla birlikte beyanname almak için başvuru şartları içerisinde KOSGEB’e kayıt olmak ve işletme niteliği ve sınıfını belirlemek için işletme beyanı bildirmek gereklidir.

Kobi belgesi almak için KOSGEB tarafından istenilen başvuru şartları şunlardır

 • KOSGEB’e işletme kaydı
 • Kobi tanımına uygunluk kontrolü
 • Kobi beyannamesi
 • Kobi bilgi dokümanı
 • Oda faaliyet belgesi
 • Ticaret veya esnaf gazetesi
 • İmza beyannamesi

Yukarıdaki belgeler, KOSGEB’e kayıt olunurken de istenilmekle birlikte kobi beyannamesinde de bazıları işletmelerden talep edilmektedir. E-Kobi bağlantısıyla birlikte çoğu belgenin kaydı elektronik ortamda alınmaktadır ve elden teslim istenilmemektedir.

Sonuç olarak, KOSGEB Kobi Belgesi içeriğimizde kobi beyannamesi olarak bilinen kobi belgesine değinildi.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.