Kobi Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur? - Oniki

Kobi Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur?

kobi nedir

İçindekiler

Kobi Nedir, Kobi Ne Demek ve Kobi Nasıl Olunur içeriğimizde, Kobi olarak ifade edilen işletme statüsünde sınıflandırılan ekonomik birimleri konu edinilmiştir.

Ekonomik büyümeyi destekleyen kobiler, çeşitli sektörleri mikro ölçekli işletmeler (0-9 çalışan), küçük ölçekli işletmeler (10-49 çalışan) ve orta ölçekli işletmeler (50-249 çalışan) olarak üç farklı sınıflandırmaya sokar. Sınıflandırma içerisinde işletmelerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için KOSGEB gibi kuruluşlar, KOBİ’lere finansal destek, eğitim, danışmanlık hizmetleri ve teknik yardım gibi çeşitli destek programları sunarlar. Bu destekler, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmasına, yenilikçiliklerini teşvik etmesine ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamasına yardımcı olur.

Ayrıca kobi, ekonomik büyümenin canlanması; istihdamın artması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi gibi önemli roller üstlenirken işletmelere finansal destek, eğitim, danışmanlık ve teknik yardım gibi kaynaklar sunar.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

İçeriğimizde kobi olarak ifade eden bu kuruluşların özetle Kobi Nedir sorusundan yola çıkarak nasıl kobili olunacağı ve ne iş yaptıkları ele alınacaktır.

Kobi Nedir?

Kobi, diğer bir ifadeyle işletmeleri sınıflandıran ekonomik birimler, çalışan sayısı; cirosu ve varlık değerleri gibi belirli kriterlere göre istihdamın artması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi gibi önemli roller üstlenen kuruluşa denir. KOBİ terimi, belirli bir işletmenin çalışan sayısı, cirosu ve varlık değeri gibi kriterlere dayanan bir tanımlama sağlar. KOBİ’ler, genellikle sınırlı kaynaklara sahip olan, yerel ekonomilerin temel yapı taşlarıdır ve genellikle yerel istihdamın büyük bir kısmını sağlarlar.

KOBİ’ler, büyük şirketlere kıyasla finansmana erişim konusunda zorluklar yaşayabilir. Ancak, bu alanda yapılan çalışmalar ve politika reformları ile KOBİ’lerin finansmana erişimi artırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, KOBİ’lerin kaynaklara erişimini kolaylaştırmak için kamu ve özel sektör tarafından destek programları ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Girişimcilik açısından oldukça önemli olan kobiler, yeni fikirleri hayata geçirme ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunma potansiyeline sahiptirler. İş yapış biçimlerinde esneklik ve yaratıcılık, KOBİ’leri büyük şirketlere kıyasla rekabet avantajı sağlayan faktörlerdir.

Kobi Ne Demek

Kobi Ne Demek?

Orta ve küçük işletmeleri ifade eden kobi, , genellikle sınırlı sayıda çalışanı olan ve gelir açısından büyük şirketlere kıyasla daha küçük ölçekte faaliyet gösteren işletmeler demektir. Bir ülkedeki toplam istihdamın önemli bir kısmını sağlar. Daha küçük ölçekte faaliyet göstermelerine rağmen, toplumda birçok iş fırsatı yaratır ve işsizlik oranlarının düşmesine katkıda bulunurlar.

Kobi tanımı, KOSGEB tarafından 50 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmelere denir. KOBİ’ler, genellikle sınırlı sayıda çalışanı olan ve gelir açısından büyük şirketlere kıyasla daha küçük ölçekte faaliyet gösteren işletmelerdir. Ekonomik büyümeye ve istihdama önemli katkılar sağlayan önemli aktörlerdir.

Bununla birlikte, genellikle büyük şirketlerin ulaşamadığı bölgelerde faaliyet gösterir. Bu, bölgesel kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. KOBİ’ler, yerel ekonomilere canlılık ve büyüme getirerek bölgesel dengesizlikleri azaltabilirler.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Kobi Ne İş Yapar

Kobi Ne İş Yapar?

İhracat alanında öne çıkan kobi, girişimlerin desteklenmesi ve başarıya ulaşmasında çok önemli bir paya sahiptir. Küçük işletme veya küçük ölçekli işletmenin ekonomik büyüme, istihdam, girişimcilik, ihracat ve inovasyon gibi alanlarda önemli katkılarda bulunarak işletmelerin büyümesini sağlar.

Küçük ve orta işletmeleri girişim açısından destekleyen Kobi ne iş yapar?

 • Üretim, perakende, hizmet, teknoloji, tarım gibi alanlarda faaliyet gösterir.
 • Bölgesel kalkınmaya destek verir.
 • İşletmelerin potansiyelini keşfetmesini sağlar.
 • Gelir dağılımını dengeler.
 • Politik ve sosyal sistemler için denge görevi görür.
 • Düşük yatırım ile yüksek kâr elde edilmesini sağlar.
 • Teknolojik yenilikler için altyapıyı sağlar.
 • Arz-talep konusuna uyum sağlar ve işletmenin algılamasını destekler.

KOBİ’ler farklı sektörlerde iş yapabilir ve üretimden hizmete, teknolojiden tarıma, perakendecilikten inşaata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilirler. İş yapacakları sektör, kobinin faaliyet alanı, uzmanlık ve pazar taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kobi Nasıl Olunur

Kobi Nasıl Olunur?

Kobili olmak için işletme büyüklüğü ve türü, yasal statü, finansal durum, potansiyel ve büyüme konusunda bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Ekonomik büyüme ve istihdam sağlamak açısından önemli bir rol oynayan kobiler, KOSGEB tarafından desteklenen ve geliştirilen bir kuruluştur. Bu işletmeler, genellikle sınırlı kaynaklara sahip olmalarına rağmen, girişimcilik ruhu ve yaratıcı yaklaşımlarıyla kendilerini ön plana çıkarırlar

KOBİ’ler, çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirken, işletme büyüklüğü, finansal durum, yasal statü ve büyüme potansiyeli gibi faktörlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir aktör olmalarıyla, iş dünyasının temel taşlarından birini oluştururlar.

Mikro, küçük ve orta segmentteki işletmeler için Kobi Olma Şartları

 • KOBİ’ler genellikle sınırlı sayıda çalışanı olan ve belirli bir gelir sınırlamasına sahip olan işletmelerdir. KOSGEB tarafından belirlenen kriterlere göre, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler KOBİ kategorisine girebilir.
 • Ticari, endüstriyel, tarımsal veya hizmet sektöründe yer alan işletmeler KOBİ olabilir.
 • İşletmenin yasal olarak tescil edilmiş ve faaliyet göstermeye uygun bir statüsü olması gerekmektedir.
 • KOBİ olmak için, belirli bir finansal kapasiteye sahip olmak gerekmektedir. Gelir, varlık ve sermaye gibi finansal kriterler işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesinde rol oynayabilir.
 • KOBİ’ler genellikle büyüme potansiyeli olan ve ekonomik olarak katkı sağlayabilecek işletmelerdir. İnovasyon, rekabet gücü ve pazar genişleme yetenekleri gibi faktörler, işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesinde önemli olabilir.

Kobi Miyim noktasında mikro, orta veya küçük bir işletme sahibi olarak 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeyseniz kobisiniz. Kobili olup olmadığınızı öğrenmek için KOSGEB internet sitesine giderek “Kobi Miyim” bağlantısı ile sorgulama yapabilirsiniz.

Kobilere Örnek İşletmeler

Kobilere Örnek İşletmeler

Türkiye’de başarılı örnek KOBİ’ler, farklı sektörlerdeki faaliyetleri ve etkileyici başarı hikayeleriyle dikkat çekmektedir. Bu KOBİ’ler, ekonomik büyümeye katkıda bulunurken, inovasyon ve istihdam yaratma gibi önemli roller üstlenmektedir. Bu KOBİ’ler, çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek hem yerel hem de uluslararası pazarda kendilerine sağlam bir yer edinmiştir.

İnovatif ürünler, yaratıcı pazarlama stratejileri ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla başarı elde etmişlerdir. Türkiye’deki örnek KOBİ’ler, ülke ekonomisine katma değer sağlamalarının yanı sıra, gelecek nesiller için de ilham kaynağı olmaktadır.

Kobilere örnek olarak gösterilebilecek işletmeler şöyledir

 • Paşabahçe
 • Arçelik
 • Eczacıbaşı Holding
 • Boyner Holding
 • Cenk Gıda
 • Peak Games
 • Pınar Süt

Sonuç olarak Kobi Nedir içeriğimizde, mikro; orta ve küçük işletmelerin ekonomik birimlerini anlattık.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.