Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Fikirleri ve Sihirli İpuçları - Oniki

Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Fikirleri ve Sihirli İpuçları

Girişimcilik Nedir?

İçindekiler

Girişimcilik Nedir, Girişimcilik Fikirleri ve Sihirli İpuçları içeriğimizde, Girişimcilik kavramının başarılı olmasıyla birlikte işletmenin karlılığını artırabildiği, istihdam yaratabildiği ancak başarısız bir girişimciliğin ise yatırımcıları veya girişimcileri maddi açıdan zarara uğratabileceğini inceleyeceğiz.

Kısaca ve basitçe, bir iş fikrini hayata geçirme olarak tanımlanan girişimciliğin, aslında farklı kolları, düşünce şekilleri veya iş planı oluşturma ideolojisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, bazı kişiler girişimci bir ruha sahip olarak dünyaya gelirken bazıları ise mevcut şartlardan dolayı girişimcilik konusuna yönelmektedir. Hangi kategoride yer alırsanız alın, girişimcinin fikre, ipuçlarına ve ufkunu açabilecek içeriklere ihtiyacı vardır.

Girişimcilik

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, yenilikçi bir fikri veya ürünü piyasaya sürmek ve mevcut bir işletmeyi genişletmek için kendi işlerini hayata geçirmesini ifade eden iş fikrini hayata geçirme sürecine denir. Mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerini, kendi imkânları veya yaşadığı bölgedeki imkânlara göre yeni değerlere ve organizasyonlara dönüştürür.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Girişimcilik, risk almayı ve yenilik yapmayı içerir ve genellikle işletmelerin başarılı olması için birçok zorluğun üstesinden gelmek gerektiği anlamına gelir. Girişimciler, iş planı oluşturma, finansman sağlama, pazarlama, üretim, insan kaynakları yönetimi ve diğer işletme faaliyetleri konularında bilgi sahibi olmalıdır. Girişimciliğin sonuçları, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve girişimcinin hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Başarılı bir girişimcilik faaliyeti, işletmenin karlılığını artırabilir ve istihdam yaratabilirken, başarısız bir girişim, yatırımcıları ve girişimciyi maddi açıdan olumsuz etkileyebilir.

Girişimciler, mal ve hizmet üretimiyle birlikte gördükleri, duydukları veya hayal gücünden ilham aldıkları her unsuru en kazançlı koşullar altında hayata geçirir.

Girişimcilikte Başarılı Olmak için Sihirli İpuçları

Girişimcilikte başarılı olmak için sihirli ipuçları içerisinde, öncelikle, girişimcinin mükemmel bir hayat gücüyle birlikte bulunduğu ortamın fırsatlarını görebilecek geniş bir ufuk bulunur. Gördüğü, duyduğu veya hayal gücünün kendisine sunduğu sınırlar içerisinde her unsuru en kazançlı koşullar çerçevesinde fırsata çevirir.

Türkiye’de girişimcilik konusunda öne çıkan sayın Acun Ilıcalı’nın hayatına baktığımızda servetinin bile neredeyse tahmin edilemez noktada olduğu görülmektedir. Çeşitli üniversitelerde veya etkinliklerde girişimcilik konusunda konuşma yapan Ilıcalı, başarılı olmak için gerekli olan sihirli ipuçlarının pek çoğuna sahiptir. Özellikle girişim konusunda pek çok isimle öne çıkan Türkiye’de fırsatları görebilmek, farkında olmak ve kazançlı olabilecek bir ortamda piyasaya girebilmek çok önemlidir. Nitekim, bu alanda rekabetin oldukça üst safhada olduğu bir ülkede yaşamak, çok fazla fırsatı içerisinde barındırsa da aynı zamanda farklı olmayı da beraberinde getirmektedir.

Girişimcilikte başarıyı bir araya getiren 5 ana etken bulunmaktadır: bunlar sırasıyla tutku; yenilikçilik, risk alma, sabır ve şans faktörüdür. Tutkunun olmadığı yerde kişinin risk alma potansiyeli düşük olacağı gibi yeniliklere de kapalı olacaktır. Dolayısıyla risk alma da yetersiz kalacağı için şans faktöründen de oldukça az yararlanacaktır.

Sizde girişimcilik ruhuyla birlikte iş dünyasında başarıyı yakalamak istiyorsanız “İş Hayatında Başarılı Olmak için 10 İpucu” içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Girişimcilik Fikirleri

Yaratıcı Fikirler Bulmak için İpuçları

İnsanlara hitap edebilecek ve insanların ihtiyacını karşılayabilecek nasıl bir fikir geliştirebilirsiniz? Her yaratıcı fikir, kullanıcı tarafında karşılık bulmayabilir. Nihayetinde, yaratıcılık esasında insanlığa fayda sağlayabilecek, hayatını kolaylaştırabilecek veya insan da ilgi uyandırabilecek seviye de olması gereklidir. Kullanıcıların dikkatini çekemeyen hiçbir fikir, kalıcı olamadığı gibi istediği ilgiyi de uyandıramamıştır.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Bununla birlikte, yaratıcı fikirler bulabilmek için pek çok ipucu bulunmaktadır ancak bunların tamamı kişide hayat bulmaktadır. Öncelikle yaratıcılık, araştırmak ile eş anlamlı olarak kabul edilmelidir ve sürekli araştırarak yaratıcı düşünceler için beyin fırtınası yapmak gereklidir. Yeni yollar deneyerek risk almak gereklidir ve bu yola gerektiği kadar sabretmek önemlidir. Nihayetinde her bulunan fikrin başarıyı doğuracağı kesin değildir; dolayısıyla gerektiği kadar sabretmek daha sonra farklı bir düşünceye yönelmek gereklidir.

Ayrıca, yeni kişiler tanımak; çevredeki ihtiyaçları analiz etmek ve yaşamlardan veya deneyimlerden ilham almak yaratıcı fikirler bulmak için en önemli ipuçlarını meydana getirir.

Girişimci Olmak İçin Hangi Becerilere İhtiyacınız Var?

Girişimci olmak için işletme yönetimi, pazarlama, finans, stratejik planlama, liderlik ve iletişim becerileri gibi çeşitli alanlarda becerikli olmak girişimcilerin başarılı olmasını sağlayabilir. Sabır, esnek düşünce, azim ve istikrar girişimcilik alanında olmazsa olmaz beceriler olarak öne çıkar. Bununla birlikte yaratıcılık, inovasyon, yönetim becerileri, pazarlama becerileri ve stratejik planlama becerileri girişimci olmak ve başarılı olmak için gereklidir.

Girişimci olmak için sahip olunması gereken beceriler şöyledir

 • Zaman Yönetimi Becerisi: Girişim konusunda başarılı olabilmek için çok iyi bir zaman yönetiminin yapılması ve planlı yaşanması gereklidir. Bu noktada birey, günlük; haftalık ve aylık olarak yapılması öngörülen iş süreçlerini ve operasyonlarını belirli ölçüde liste halinde oluşturması gereklidir.
 • Finansal Yönetim Becerisi: Girişimciler, işletmelerinin mali durumunu izlemeli ve yönetmeli, nakit akışını yönetmeli ve bütçeleri hazırlamalıdır. Finansal okuryazarlık ve stratejik düşünme, işletmelerin başarısında büyük rol oynar.
 • Pazarlama Becerisi: İyi bir pazarlama stratejisi, müşteri edinme ve işletmenin büyümesinde kritik bir rol oynar. Girişimciler, hedef kitlelerini belirlemeli, rekabeti analiz etmeli ve işletmelerini en iyi şekilde tanıtmak için uygun pazarlama araçları kullanmalıdır.
 • Stratejik Planlama Becerisi: İyi bir stratejik planlama, işletmenin hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları belirler. Girişimciler, işletmelerinin uzun vadeli hedeflerini belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası oluşturmalıdır.
 • Karar Verme Becerisi: Girişimciler, işletmeleriyle ilgili önemli kararlar alırken analitik düşünme becerilerini kullanmalı ve riskleri dikkate alarak en iyi kararı vermeye çalışmalıdır.

Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri ve Nasıl Aşılır?

Girişimcilik, kişiye pek çok fırsat ve kazanç sağlama potansiyeli sunsa da başarısızlık riski de oldukça yüksektir. Başarısızlığın birtakım nedenleri bulunmakla birlikte girişimcilik mesleğinin doğasında bulunan risk alma özelliğinden dolayı sorun çözme becerisinin gelişmiş olması gereklidir. Nitekim, sabır ve azim ile yürütülen girişimcilik fikirleri, başarısızlığı doğurma riskini taşıdığı için gerektiği yerde farklı bir alana yönelmeyi de zorunlu kılmaktadır. Peki, bu başarısızlığın nedenleri nelerdir ve kişinin bu sorunları aşabilmesi için hangi aşamalardan geçmesi gereklidir?

İşte Girişimcilikte kişinin en fazla karşılaştığı 5 başarısızlık nedenleri ve nasıl aşılır sorusunun cevabı:

1. Başarısızlık Nedeni: Eksik Planlama

Eksik planlama, başarılı bir girişimci olmak için çok önemlidir ve dolayısıyla plan, program veya ajanda tutmadan başarının gelmesi çok zordur. İyi bir iş planı, finansal planlama, hedef belirleme ve müşteri segmentasyonu gibi faktörler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Nasıl Aşılır? Planlama, işinizi daha öngörülebilir ve ölçülebilir hale getirir. Planlama yaparken, işletmenizin hedefleri, bütçesi, pazarlama stratejileri ve işletme süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek önemlidir. Bu nedenle, girişimcilik yolculuğunda günlük, haftalık, aylık ve hatta yıllık bir planlama yapılması gereklidir. Planlar, esnek olabilir ve sonradan değiştirilebilir ancak plan yapma alışkanlığının kişi de bulunması çok önemlidir.

2. Başarısızlık Nedeni: Yetersiz Bütçe

Yetersiz Finansman veya bütçe, girişimcilerin en fazla karşılaştığı bir diğer sorundur. Yeterli finansman bulamamak; işletme giderleri, pazarlama, personel maaşları, üretim maliyetleri ve diğer giderlerin karşılanamamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla başarının gelmesi için önemli bir finansman gerekmektedir.

 • Nasıl Aşılır? Finansman sorununun çözümü için modern teknolojinin gücünden faydalanarak network ağlarına katılabilir ve yaratıcı fikirlere finansman bulmak için ilişki ağı geliştirilebilir. Bu konuda oniki’nin yeni ve donanımlı projesi olan networking odaklı hibrit etkinlik deneyimi ile hem fiziksel hemde online networking yapma imkanı bulabilirsiniz.

3. Başarısızlık Nedeni: Yanlış Pazarlama Stratejileri

İyi bir pazarlama stratejisi, işletmenin başarısını belirleyen önemli bir faktördür. Yanlış pazarlama stratejileri, hedef kitlenizi yanlış hedeflemek, ürünlerinizi yanlış şekilde tanıtmak ve reklamınızın boşa gitmesine neden olabilir.

 • Nasıl Aşılır? İyi bir pazarlama stratejisi belirlemek için hedef kitlenizi ve ürününüzün avantajlarını anlamak önemlidir. Hedef kitlenize ulaşmak için farklı pazarlama kanallarını denemelisiniz. İyi bir pazarlama stratejisi, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir ve işletmenizin büyümesine yardımcı olabilir.

4. Başarısızlık Nedeni: Fikre Aşırı Bağlı Olmak

Bir fikre aşırı bağlı olmak bazen oldukça iyi sonuçlar verse de, gerektiği yerde farklı işlere yönelmek daha pozitif sonuçlara yol açmaktadır. Enerjinin tamamının tek bir alana kullanılması, daha iyi sonuçlara yol açabilecek işlerin sıkıntıya girmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bir iş için gerekli koşulların sağlandıktan sonra istenilen performans alınamıyorsa, iş değiştirmek ve fikre aşırı bağlı olmamak gereklidir.

 • Nasıl Aşılır? Başarısızlıktan sonra, yeni bir iş planı oluşturmak, girişimcinin işletmesini yeniden yapılandırmasına yardımcı olabilir. Bu plan, önceki hatalardan kaçınmak için geliştirilen yeni stratejiler ve yaratıcı fikirler içerebilir. Dolayısıyla tek bir fikre bütün enerjinin kullanılmasından kaçınılmalı ve fikre aşırı bağlı olmaktan ziyade gerekli koşulların yapılıp yapılmadığı sorgulanmalıdır.

5. Başarısızlık Nedeni: Rekabet Edememek

Girişimciler, rakiplerinin faaliyetlerini ve piyasa trendlerini dikkatle takip etmeli ve işletmelerini bu bilgilere göre yönetmelidir. Yeterli rekabetçi avantajı olmayan işletmelerin başarısı sınırlıdır. Girilen sektör ve segmenti fark etmeksizin, rekabet ortamına dâhil olmak için gerekli koşulların sağlanması gereklidir. Diğer firmalardan farklı yapılması düşünülen işlere odaklanılması çok önemlidir.

 • Nasıl Aşılır? Başarılı bir girişimci, liderlik ve yönetim becerilerine sahip olmalıdır. İşletmelerin sürdürülebilirliği için girişimcilerin liderlik becerilerini geliştirmesi ve ekip yönetiminde başarılı olması gerekmektedir. Rekabet ortamına dâhil olabilmek için liderlik vasfına sahip yöneticinin bu alana özel bir ekip görevlendirmesi ve düzenli olarak takip etmesi sorunu büyük ölçüde çözecektir.

İşinizi Büyütmek için İpuçları

İşinizi Büyümek için İpuçları içerisinde müşteri odaklı işletme, iyi bir pazarlama stratejisi, rekabet analizi, işletme sürecinin optimize edilmesi, yenilikçi ürün veya hizmetleri bulabilme ve yeni pazarları keşfetme bulunur. Sektörel olarak işbirlikleri yapmak ve ortak çalışma yürütmek, işlerin büyümesi için oldukça önemlidir.

Bununla birlikte personellerin eğitimine de önem vererek işlerin büyümesinde en büyük paya sahip olacak personel kaynaklarını da güçlendirmek gereklidir. Eğitimli personel, işletmenin başarısında çok büyük paya sahip olduğu gibi işlerin büyümesinde de oldukça etkili olacaktır. Bununla birlikte finansal açıdan güçlenmek, işlerin büyümesinde en büyük paya sahiptir. Yeni yatırımcıların, bankaların veya hibe programlarının takip edilmesi ve mümkün olduğunca iş birliği içerisinde bulunulması gereklidir. Ayrıca, finansal işlemlerle birlikte yeni iş alanlarının da yaratılması gerektiği hatırlardan çıkmamalıdır. Nihayetinde işlerin büyümesi, sadece aynı sektörde değil; farklı sektörlere de yönelik olabilir.

Girişimciler İçin Motivasyon ve Zihin Hali

Girişimcilik yolculuğu oldukça zorlu bir süreçtir ve bu yolculukta motivasyon ve doğru zihin hali hayati önem taşır. Süreç içerisinde başarılı olunan alanlar olduğu gibi başarısız olunan ve zihinsel açıdan yoran alanlarda olabilir. Ancak kişide sabır ve azim olduğu sürece, gerekli özveriyi göstererek başarının ardına gidecektir.

Bununla birlikte, sabır ve azim kavramlarının doğru ve etkili bir şekilde kullanılması gereklidir. Gerekli gördüğü anda farklı işlere yönelebildiği gibi gerektiği yerde de işin üzerine düşerek pozitif koşulların oluşmasını sağlayacaktır. Bunlara ilaveten, iyimser olmak ve hedef koymak, iş hayatında başarının gelmesi için oldukça önemlidir. Başarının gelmesiyle de, girişimcilerin motive olduğu ve zihin halinin daha pozitif bir havaya girdiği bilinmektedir. Bir girişimcinin mesleğinde ilerlemesi, gelişmesi ve tutku ile devam etmesi başarının gelmesiyle doğru orantılıdır.

Dolayısıyla korkularıyla yüzleşen, risk almaktan korkmayan ve pozitif bir bakış açısıyla hayatını yaşayan girişimciler, kendisiyle motive olmayı bilir. Hâl böyle olunca, girişimcinin başarıyı yakalaması ve pek çok başarı hikâyesini aynı anda yazması içten bile değildir.

Girişimcilikte Finansal Planlama ve Bütçeleme

Girişimcilikte finansal planlama ve bütçeleme, bir işletmenin finansal sağlığı ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip olan süreçlerdir. Bu süreçler, işletmenin gelecekteki nakit akışını tahmin etmek, maliyetleri ve gelirleri kontrol altında tutmak ve başarılı bir işletme olarak ayakta kalabilmek için önemlidir.

Finansal planlama, işletmenin uzun vadeli finansal hedeflerini belirlemek için kullanılan bir süreçtir. İşletmenin finansal hedefleri, gelirlerin artırılması, maliyetlerin azaltılması, yatırım yapılacak alanların belirlenmesi ve sermaye ihtiyacının belirlenmesi gibi unsurları içerir. Finansal hedefler belirlendikten sonra, işletme finansal stratejiler geliştirerek bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atabilir.

Bütçeleme ise, işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerini ve giderlerini planlamak için kullanılan bir süreçtir. Bütçe, işletmenin belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerinin detaylı bir planını sunar. Bütçeleme, işletmenin nakit akışını kontrol etmek, işletme bütçesini oluşturmak ve işletmenin finansal hedeflerine ulaşmak için önemlidir.

Girişimciler için Başarı Hikayeleri ve İlham Verici Örnekler

Türkiye’de Girişimcilik Örnekleri, ülkenin doğal şartlarından dolayı, oldukça fazladır ve her biri birbirinden ilginç hikayelere sahiptir. Dizi veya film sektöründen yemek sektörüne, online eğitim sektöründen tekstil alanına kadar pek çok dünyada tanınmış girişimciler bulunmaktadır. İşte girişimciler için başarı hikayeleri ve ilham verici örnekler şöyledir:

 1. Demet Mutlu:  Türk girişimci olarak öne çıkan Demet Mutlu, e-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol’un kurucusu olarak öne çıkar. Harvard eğitimini yarıda bırakarak hayallerinin peşinden bıkmadan ve usanmadan koşan Mutlu, Türkiye’de en çok bilinen veya tercih edilen fiziksel ve sanal mağazalara sahiptir.
 2. Eren Bali: ABD merkezli, mühendis ve teknoloji girişimcisi olan Eren Bali, aynı zamanda uluslararası segmentte en fazla tercih edilen online eğitim platformunun da kurucusudur. Kitlesel çevrimiçi kurslar için hazırladığı Udemy pazaryeri ile Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin başında gelir.
 3. Acun Ilıcalı: Servetini salt girişimciliğe borçlu olan Acun Ilıcalı, televizyon sunuculuğundan kanal sahibine kadar uzanan başarıyla dolu bir hayata sahiptir. Teknolojiyi ve pek çok etkinliği Türkiye’ye getirmeyi başaran Ilıcalı, yenilikçi ve revizyonist bir anlayışa sahiptir.
 4. Kerem Çatay: Tematik televizyon yapımlarına imza atarak piyasaya giren Kerem Çatay, özellikle 2012-2017 yılları arasında yaptığı birtakım programlar veya diziler ile Türkiye’de adını duyurmuştur. 2005 yılında kendisinin oluşturduğu Ay Yapım ile binlerce film ve dizi çeken Çatay, farklı ülkelere kadar uzanan bir şöhretinde sahibi olmuştur.
 5. Nevzat Aydın: Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalının (yemeksepeti) kurucu üyesi ve eski CEO’su olan Nevzat Aydın, Bilgisayar Mühendisliği tahsiline sahip olmasına rağmen girişimciliği ile bilinmektedir. Türkiye’nin o güne dek gördüğü en büyük online platformu yaratan Aydın, teknoloji ile iç içe geçen hayatını Yemek Sepeti projesi ile taçlandırdı.

Girişimcilikte Network Oluşturma ve İşbirlikleri

Girişimcilikte, bir işletmenin başarısını artırmak için önemli bir adım, güçlü bir iş ağı veya network oluşturmaktır. İş ağı, bir girişimcinin müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve diğer işletme sahipleriyle kurduğu ilişkileri ifade eder. Bu ilişkiler, girişimcinin işletmesine destek sağlayabilir ve yeni fırsatlar yaratabilir.

İş ağı oluşturmak için yapılacak ilk şey, girişimcinin kendini tanıması ve hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirlemesidir. Daha sonra, girişimcinin işletmesine katkı sağlayabilecek potansiyel müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve diğer işletme sahipleriyle bağlantı kurmak için çeşitli yollar kullanılabilir. Örneğin, girişimciler işletmelerinin tanıtımını yapmak için etkinliklere katılabilirler. Bu etkinlikler, seminerler, iş fuarları, konferanslar ve diğer toplantılar gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Bu etkinlikler, girişimcilerin iş ağına katılmalarına, yeni müşterilerle tanışmalarına ve potansiyel iş ortaklıkları için fırsatlar yaratmalarına yardımcı olabilir.

Bu noktada Oniki’nin hayata geçirdiği networking odaklı hibrit etkinlik deneyimi ile ister fiziksel isterse de online olarak etkinliklere katılmak mümkünüdür. Etkinliklere katılarak işetmelerinin tanıtımı için çeşitli dijital pazarlama araçlarından yararlanılabilir. Sosyal medya, bloglar, e-posta pazarlama ve diğer dijital kanallar, girişimcilerin işletmelerini daha geniş bir kitleye tanıtmalarına yardımcı olabilir. Oniki’nin projesine katılmak aynı zamanda işletmeler arasında işbirlikleri de yapılmasını sağlar. Örneğin, bir girişimci, farklı bir sektörde faaliyet gösteren başka bir işletmeyle işbirliği yaparak, müşteri tabanını genişletebilir veya yeni ürünler geliştirebilir. Bu tür işbirlikleri, girişimcinin işletmesine değer katabilir ve büyüme potansiyelini artırabilir.

Sonuç olarak Girişimcilik Nedir?, Girişimcilik Fikirleri ve Sihirli İpuçları içeriğinde, girişimcilik kavramının tanımından gerekli olan unsurlarına kadar pek çok önemli konuya değinilmiştir. Yeni bir girişimcilik hikayesi başlatabilmek için oniki’nin networking etkinlik projesine katılarak sende kendine güven, yenilikçilik, ve cesaret ile başarıyı yakala!

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.