Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Bilanço Analizi - Oniki

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Bilanço Analizi

Bilanço Nedir?

İçindekiler

Bilanço, bir şirketin belirli süre içerisinde varlıkları, yükümlülükleri ve öz kaynaklarına göre geleceğine yön vermek veya performans değerlendirmesi yapmak için çıkarılan mali tabloya denir. Belirli bir dönemi kapsayan mali tablolar, uzmanlar veya muhasebeciler tarafından 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık veya 1 yıllık bir periyoda göre hazırlanır.

Bilanço Nedir Kısa Tanım?

Kısaca bilanço, bir işletmenin geleceği planlayabilmesi için belirli dönem sonlarını değerlendirerek muhasebe standartları içerisinde performanslarının gösterildiği finansal bir tabloya denir. Genel itibariyle şirket politikalarına uygun olarak 6 ila 1 yıllık şeklinde hazırlanan finansal tablolar, yatırımcılar tarafından da takip edilir.

Bilançolar içerisinde şirketin belirli tarihleri arasında finansal durumunu, sağlanan iç ve dış kaynakları ve nerelerde kullanıldığını gösterir. Bilançonun kısa formülünü varlıklar, borçlar ve öz kaynakların toplamı verir. Kısa vadeli ve uzun vadeli olarak iki şekilde hesaplanan ve bakılan mali tablolar, işletmelerin performansları üzerinde doğrudan etkilidir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Bilançolar, yatırım yapılan şirketin finansal sağlığını ve geleceğini değerlendirmek açısından büyük bir öneme sahip olabilir, ancak bir başka önemli boyutu da hisse senedi fiyatlarını etkileyebilme kapasitesidir. ABD borsalarındaki “Kazanç mevsimi” olarak adlandırılan dönemlerde, şirketler bilançolarını yatırımcılarına sunarlar. Bu sonuçlar açıklandıktan sonra, hisse senedi fiyatlarında genellikle oldukça keskin yükselişler veya düşüşler gözlemlenebilir.

Bilanço Ne Demek?

Bilanço, bir şirketin belirli bir dönem içinde geçmiş performans, iş modeline özel veriler ve gelecek beklentileri içerisinde neler yaptığını ve nerede olduğunu anlatan bir finansal rapordur. Bilançonun finansal bir rapor hazırlanması için dikkate alınması gereken metrikler.

 1. Geçmiş Performans: Bilanço, bir şirketin geçmiş çeyreklerdeki finansal performansının bir hesabını sunar. Şirketin güncel finansal durumu nedir? Gelir, kâr, zarar ve diğer finansal veriler nasıl gerçekleşti? Bu soruların yanıtları, şirketin geçmişteki performansını analiz etmek için kritik öneme sahiptir.
 2. İş Modeline Özel Veriler: Her şirket farklı bir iş modeline sahiptir ve bu nedenle iş modeline özel veriler de farklılık gösterir. Aylık abone sayısı, günlük aktif kullanıcı sayısı, ücretli aboneliklerin yenilenme oranı, yeni perakende mağazalarının sayısı, pazar payı değişim oranı, tamamlanan anlaşmaların oranı gibi özel veriler, her şirketin kendi iş yapısına göre paylaşılır. Bu veriler, şirketin geçmiş çeyreklerdeki operasyonel performansını anlamak için büyük önem taşır.
 3. Gelecek Beklentileri: Bilanço aynı zamanda bir şirketin geleceğe dair öngörülerini de sunar. Gelecekteki kâr, zarar, gelir gibi kalemlerdeki beklentiler nelerdir? Ekonomik veya siyasi gelişmeler karşısında şirketin gelecek planları nelerdir ve bu gelişmelerden nasıl etkilenecektir? Bu soruların yanıtları, şirketin gelecek çeyreklerdeki performansına dair önemli ipuçları sunar.

Bir şirketin bilançosu, yatırımcılar ve iş dünyası profesyonelleri için vazgeçilmez bir kaynaktır. Geçmiş performans, iş modeline özel veriler ve gelecek beklentileri, şirketin finansal sağlığı ve geleceği hakkında değerli bilgiler sunar ve doğru bir şekilde analiz edildiğinde, sağlam yatırım kararları almak için önemli bir rehber sağlar.

Bilanço Ne İşe Yarar?

Bir şirketin finansal sağlığını ve değerini değerlendirmenin en hızlı yollarından biri bilanço analizidir. Bilanço, bir şirketin finansal tablolarını özetler ve bu tabloların incelenmesi, yatırımcılar ve analistler için büyük önem taşır. Ancak, tek bir dönemin bilançosunu incelemek, şirketin finansal durumunu tam olarak anlamak için yeterli olmayabilir.

Bilanço analizi, zaman içindeki değişiklikleri izlemek ve anlamak için çok daha fazlasını sunar. Farklı dönemlerde hazırlanan bilançoları karşılaştırarak, şirketin varlık ve borç yapısındaki değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Bu, şirketin risk oranını ve mali sağlığını daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

Yatay analiz veya trend analizi gibi yöntemler kullanarak, finansal kayıtlar arasındaki tutarsızlıkları veya olumlu gelişmeleri derinlemesine analiz edebilirsiniz. Bu, yatırımcılar için gelecekteki potansiyel fırsatları ve riskleri belirlemek açısından son derece değerli bir araçtır.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço, bir işletmenin finansal performansını anlamak ve izlemek için kritik bir araçtır ve titizlik gerektiren bir sürecin sonucudur. İşletmenin performansına doğru bir bakış sunabilmesi için doğru kayıtlarla ve standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Şirket performanslarını gösteren bilanço;

 • Düzenleme tarihini ve işletmenin adını veya unvanını içeren bir başlık oluşturulması,
 • İşletmenin elinde bulunan varlıklar ve alacaklarının yer aldığı aktif kısım düzenlemesi,
 • Pasif kısımda işletmenin finansman kaynaklarının analizinin yapılması,
 • Bilanço raporun daha iyi anlaşılması için dipnot sisteminin kullanılmasıyla hazırlanır.

Bilanço hazırlamak, bir işletmenin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmenin önemli bir adımıdır. Doğru kayıtların ve açıklamaların eklenmesi, bu finansal belgenin anlaşılabilirliğini ve güvenilirliğini artırır. Bilanço analizi, yatırımcılar, işletme sahipleri ve finans profesyonelleri için önemli bir araçtır ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Bilanço Analizi Nasıl Yapılır?

Bir şirketin finansal durumunu değerlendirmek veya analiz etmek istenildiğinde, ilk göz atılması gereken tablolar arasında bilanço, nakit akım tablosu ve gelir tablosu bulunur. Bilanço, şirketin finansal durumunu yansıtan ve genellikle kümülatif kalemlerden oluşan bir finansal tablodur.

Bu nedenle, bilanço zaman içinde az değişkenlik gösterir ve genellikle fiyatlamalara sınırlı etki yapar. Ancak, bu tablo, bir şirketin finansal sağlığını anlama ve değerlendirme açısından son derece önemlidir. Bilanço, bir şirketin varlıklarını ve kaynaklarını gösterir. Toplam varlıklar, toplam kaynaklarla aynı olmalıdır.

Bir şirketin bilanço analizi;

 • Bir yıl süre içerisinde şirketin dönen varlıkları ve duran varlıklarını çıkarmak,
 • Kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükleri raporlaştırmak,
 • Özkaynakları işlemek ve net işletme sermayesini bulmak,
 • İşletmenin faaliyet kârı, satışlar ve net kâr verilerine ulaşmak ile yapılır.

Analizler sonucunda işletmeye ait faaliyet kârı, satışlar ve net kâr ile birlikte artış gösteriyorsa, büyüme raporu daha sağlıklı oluşturulabilir. Şirketin net kârı tek başına artış göstermesi güvenilir bir veri olarak kullanılamaz.

Sonuç

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu anlatan temel bir finansal tablodur. Şirketin sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkları finanse etmek için kullandığı kaynaklar arasındaki dengeyi gösterir. Bu nedenle, her finansal analizin başlangıç noktası olarak bilançoyu incelemek önemlidir.

Sonuç olarak Bilanço Nedir? içeriğimizde finansal tablo üzerinde bilgiler verildi.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.