Sermaye ve Sermayenin Girişimcilikteki Önemi - Oniki

Sermaye ve Sermayenin Girişimcilikteki Önemi

Sermaye Nedir?

İçindekiler

Sözlükteki anlamıyla sermaye, bir ticaret girişiminin başlayabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli, bu iş için kullanılan para ve paraya çevrilebilecek malların tümü anlamına gelir. E-ticaret, e-ihracat ve çeşitli girişimcilik aktivitelerinin hemen hepsi için az miktarda da olsa sermaye gerekir.

Sermaye, hedeflediğiniz pazar yerine girme, alım-satım gerçekleştirmek istediğiniz alanda güvenilir marka olma ve gelirinizi arttırarak ilerleyebilmek açısından oldukça önemlidir. Güvenilir sermayeyle işe başlamak, hem ihtiyacınız olan gereçlerin satın alınmasına hem de ileriye yönelik doğru hamleler yapmanıza yardımcı olur.

Girişimcilik faaliyetlerinde bulunma isteğindeki birçok kişinin aklına gelen sermaye ne demek sorusunun cevabı, ticaret hayatına başlamadan önce gerekli finansal kaynak anlamına gelir. E-ihracat ya da e-ticaret gibi alanlarda bir iş kurmak isteyen hemen hemen herkes sermaye kavramı ile karşılaşır. Finansal kaynaklar hareket etmek, yeni bir iş kurmanın en temel basamağıdır. Bu finansal kaynakların birden fazla çeşidi bulunur.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Sermaye Türleri

Sermaye Türleri

Sermaye ne demek sorusuna ek olarak en çok merak edilen konulardan olan sermaye türlerini, dört genel başlık altında değerlendirebiliriz.

  • Özel Sermaye

Özel sermaye, kamu sektörlerinden farklı olarak bireysel kâr elde etme amacıyla kurulan sermaye türü anlamına gelir. Bu terim, borsada halka açık olmayan şirketlerin borç, para ve hisse senetlerini ifade etmek için de kullanılır.

Yeni kurulan işletmelere yapılan riskli yatırımlar da özel sermaye kapsamına girer. Özel sermaye yatırımcıları, bahsi geçen işletme ya da şirket ticaret hayatına başladıktan ve beklenen seviyeye çıktıktan sonra yüksek oranlarda kâr elde edebilir.

  • İşletme Sermayesi

Sermaye ne demek denilince ilk akla gelen modellerden biri olan işletme sermayesi, işletmenin normal çalışma olanaklarını karşılamak için gerekli bütün mal varlıklarının toplamı anlamına gelir. Harcanacak her türlü para, var olan yatırım ve gelecek yatırım planları için ayrılan fonların tümü işletme sermayesini oluşturur. Brüt işletme sermayesi dönen varlıkları, net işletme sermayesiyse toplam mal varlığından kısa vadeli borçların düşülmesi ile hesaplanır.

  • Öz Sermaye

Öz sermaye, bir işletme ya da marka sahibinin tamamen kendi kullanımına ayırdığı sermaye biçimi olarak ifade edilir. Kurulacak markanın başka bir kurum ya da kuruluştan kredi almadığı ve herhangi bir piyasa borcunun bulunmadığı durumda, öz sermaye miktarı markanın toplam mal varlığına eşit olur.

“Toplam aktifler – toplam borçlar = öz sermaye” şeklinde formüle edilerek bir şirketin net öz sermaye miktarına ulaşılabilir. Sıklıkla öz kaynak olarak da ifade edilen öz sermaye miktarı, marka ya da şirketin titizlikle üzerinde durması gereken ve gelecek planlarını bu miktara göre planlaması gereken önemli bir terimdir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Bir şirket, marka ya da kuruluşun toplam varlıklarıyla toplam borçları arasındaki fark olarak tanımlanan öz sermaye, vergi kanunu kapsamında yapılan hesaplamalarda da ana kaynak olarak kullanılır.

  • Borç Sermayesi

Sermaye ne demek diye merak edenlerin karşısına çıkacak diğer bir sistem borç sermayesidir. Herhangi bir ticaret alanında yeni iş kurmak isteyen ve her şeye sıfırdan başlayacağının farkında olan pek çok girişimci bundan yararlanabilir. Hükûmetten, resmî kurum ve kuruluşlardan ya da ticari yatırımcılar gibi diğer özel kaynaklardan sağlanan yardım olarak ifade edilir.

Bileşik faizle geri ödenmek zorunda olunan borç sermayesi, hem bir sektöre ilk kez adım atacak olan yeni girişimciler hem de aktif kredi geçmişi olan şirketler tarafından sıklıkla kullanılan bir türdür.

  • Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş sermaye, en basit tanımıyla borsada işlem gerçekleştiren şirketlerin başvurduğu bir finansal sistemdir. Ödenmiş sermayenin temelinde, çeşitli marka ve kuruluşların taahhüt ettikleri ve ticaret siciline bildirdikleri sermayenin nakdi olarak tamamının veya bir kısmının ödenmesi yer alır.

Finansal sistemlerde, şirketlerin güncel piyasada bulunan hisse miktarları ve değerinin çarpımı ile elde edilen miktar, ödenmiş sermayenin karşılığı olmaktadır. Bu sistemin kullanılmasındaki en büyük neden, marka ve şirketlerin güncel zamandaki mali değerlerini belirlemektir ancak bu değerler, değişen her bir sayı ve günle birlikte farklılık göstermektedir.

  • Döner Sermaye

Döner sermaye, çeşitli kurum ve kuruluşların hizmet kalitesini artırması, büyüyüp gelişmesi ve ilerlemesi adına ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri alabilmesi/verebilmesi için gerçekleştirilen kurum içi ticari etkinlikler anlamına gelir.

Döner sermayeyle elde edilen toplam gelir, ortak bir havuz sisteminde biriktirilir. Kurum içinde çalışan kişiler, nitelik ve derece sınıflandırılmasına göre değişkenlik gösteren miktarlarda döner sermayeden pay alabilirler.

Sermaye ve Para Arasındaki Fark

Sermaye ve para birbirine çok benzer görünse de aslında farklı terimler. Sermaye ne demek diye sorduğumuz zaman aklımıza fiziksel ya da fiziksel olmayan (çeşitli eğitimler, kurslar, beceriler, fayda sağlayabilecek farklı etmenler) tüm varlıklar gelirken, para dediğimizde yalnızca fiziksel bir birime sahip, mal satın almaya yarayan, ticari bir maddi varlık gelir.

Sermaye ve para arasındaki farkı daha net anlayabileceğimiz başka bir alan, piyasalarıdır. Bir yıldan daha kısa vadeli olan borç araçlarının alım satımının yapıldığı piyasalar para piyasaları, uzun/orta vadeye sahip varlıkların alınıp satıldığı piyasalar ise sermaye piyasaları olarak tanımlanır.

Sermaye ne demek ve para ne demek sorularının cevapları ilk bakışta benzer görünseler de içerik bakımından farklılaşırlar.

Sermaye ve Para Arasındaki Fark

Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasalarında amaç, uzun vadede daha fazla gelir elde etmek, sermaye artışı gerçekleştirmek ve ister bireysel, ister kurumsal açıdan gelir kârı sağlamaktır. Gerekli fona sahip kişilerin bu fonu başkalarına aktarabileceği bir alan olan piyasa, sermaye vermek isteyen kurum ve kuruluşlar, kişiler ve markaları küçük ya da büyük işletmelerle bir araya getirir.

Girişimdeki Yeri

Girişimcilikte sermaye olmazsa olmaz ve bir şekilde kendine yer bulan bir terimdir. Girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak, yeni bir sektöre adım atmak ve işletmesi için yeni bir pazar yerinde kendine yer açmak isteyen birçok kişi, hızlı ve etkili şekilde büyümek için çeşitli sermaye türlerinden yararlanır. Başarılı girişimler, etkili ve doğru bir şekilde kullanılmış sermayeler sayesinde mümkündür.

Önceki yazımıza https://oniki.net/noropazarlama/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.