Regülasyon Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekleri - Oniki

Regülasyon Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekleri

Regülasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Regülasyon Nedir içeriğimizde ekonomi ve iktisat içerisinde devlet veya hükümetlerin ekonomiye müdahale de bulunmasını ifade eden kavram üzerinde durulacaktır. Regülasyon, devlet veya iktisat politikası olarak dönemlik takip edilebilir. Ayrıca, ülkenin ilgili bakanlıklarındaki değişiklik, politikanın da eski çizgisinden sapmasına neden olabilir.

Ekonomi de düzenleyici unsur olarak görülen Regülasyon hakkında detaylı bilgi almak için okumaya devam edin.

Regülasyon Nedir?

Regülasyon, bir devlet veya hükümet politikası olarak iktisadi hayatta meydana getirilen düzenleme, ayarlama ve uygulamalar bütününe denir. Düzeltme ve yönlendirme amacıyla devletin kamu yararı gerekçesiyle özel sektörlerin yapması veya yapmaması gereken unsurları emretmesi ve yasaklaması anlamına gelir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Düzenleyici veya frenleyici unsur olarak dönemlik uygulanan politika da, fiyat yükselişlerini durdurması ve yavaşlatması hedeflenir. Ekonomide ki bozulan parçanın tekrar yerine gelmesi için tercih edilen Regülasyon, sıklıkla ekonomik kriz yaşanılan ülkelerde kullanılır.

Ancak, bununla birlikte borsa veya kripto para gibi alanların doğasında uygulama ve düzenlemeler bulunur. Geniş çaplı olarak regülasyon tercih edilmese de yatırım araçları üzerinde regülasyonların etkisi oldukça fazladır. Uygulama ve düzenlemelerin başarıya ulaşması için kamu kurumlarıyla birlikte özel kuruluşların da bunları takip etmesi istenir.

Kurum ve kuruluşların devlet politikasına uyması, istikrarlı bir ekonomik modelin inşa edilmesi açısından önemli olsa da müdahalenin geç olmaması gereklidir. Erken veya geç müdahale de regülasyon aynı zamanda yüksek enflasyon kavramına dönüşebilir.

Regülasyon Ne Demek?

Ekonomide politika olarak düzenleyici veya frenleyici unsur olarak benimsenen ayarlama ve uygulamalar demektir. Devletin ya da ilgili bir kurumun piyasa mekanizmasının aksamaya uğradığı durumlarda ilgili sektör veya piyasaya karşı izlediği bir dizi kural, yaptırım ve uygulamalarından oluşur.

Piyasa işlevsellik katarak toplumun refah seviyesini yükseltir. Piyasa başarısızlıkları veya spekülatif hareketlilik, bir nevi yavaşlar veya durur. İktisadi hayatı düzenleyen kurallar sıkılaştırma veya gevşetme hareketlerine maruz bırakılır ve böylece tüketici sınıfın rahatlaması sağlanır.

Bir regülasyon, işletmelerin büyümesi ve gelişmesine daha fazla katkıda bulunur. Devlet veya hükümetler, toplumun refah seviyesini artırmayı işletmelere göre yapmaya çalışmaktadır. Bazen düzenleme ve uygulamalar ters teper ve toplumun alım gücünü düşürür. İşletmeye fayda sağlarken toplumunun ürüne ulaşımını güçleştirir.

Bununla birlikte, işletmelere yönelik uygulanan ayarlama ve düzenlemeler ise toplumun alım gücünü artırırken işletmelerin zarar vermelerine neden olabilir. Dolayısıyla, regülasyonun sonuçları oldukça kapsamlıdır ve iyi bir şekilde planlanması gereklidir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Regülasyonun Amacı Nedir?

Düzenleme ve uygulamalar, piyasa aksaklıkları, dışsallıklar, doğal tekeller, sosyal mallar, bilgi edinme maliyetlerinin yüksek olması gibi olguların varlığı, piyasanın başarısız olduğunun göstergesi niteliğinde uygulanır. Bu aşamada devletin, çeşitli yollarla ya da araçlarla piyasaya müdahale etme aracı olarak regülasyonu gerçekleştirme amacı hisseder.

Regülasyonun yapılmasının amacı arasında;

  • Mal ve hizmetlerin tüketiciler arasında doğru dağılımını sağlamak,
  • Firmaların üretim maliyetlerini düşürmek,
  • Hizmet veya ürünlerin, gelir gruplarına ulaşmasını sağlamak,
  • Yatırımcıların rekabetçi bir kâr elde edebilmelerini öngörmek,
  • Teknolojik yeniliklere göre revizyonları sağlamak yer alır.

Düzenleme, denetleme veya yönlendirme olarak bilinen regülasyon politikaları, kamu yararına yönelik uygulanabildiği gibi özel sektörü gözeterek de benimsenebilir. Etkileri ve sonuçları oldukça kapsamlı olduğu için piyasa mekanizmasında işleyişi düzeltmek yerine tamamen bozabilir.

Regülasyon Nasıl Yapılır?

Devlet veya kamu kuruluşları tarafından ekonomiyi düzeltmek amacıyla uygulanan regülasyonlar, belirli bir sektör veya faaliyet alanı için kurallar ve yönetmelikler oluşturarak yapılır. Düzenlemeler, belirli bir sektörde veya faaliyet alanında istenilen davranışları, standartları ve prosedürleri belirlemek, düzenlemek ve denetlemek için tasarlanır.

Regülasyonlar hayata geçirilmeden önce piyasa izlenir ve koşulların uygun olup olunmadığına bakılır. Kamu yararı veya özel işletmelerin çıkarları doğrultusunda bir dize kurallar yayınlanır ve tüm kurumlarca uyulması istenir. Güvenlik, tüketici veya işletmeci koruması, çevresel koruma, yeniden piyasa yapma veya rekabeti teşvik etme gibi amaçlarda uygulanan regülasyonlar, doğrudan hükümetler tarafından yapılır.

Diğer taraftan, regülasyonların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması ve bir planlama süreci gereklidir. Devlet politikası olarak gelişi güzel uygulanmaz veya planlama yapılmadan hayata geçirilemez.

Regülasyon Örnekleri Nelerdir?

Ekonomik olarak Regülasyon toplumun büyük bir kesimini doğrudan etkiler ve Regülasyon türlerinin yoğun olduğu alanlarda büyük değişikliklere neden olur. Devlet tarafından gerçekleştirilen regülasyonlar, getiri oranı regülasyonu; fiyat tavanı regülasyonu ve karma regülasyon olmak üzere üç farklı yöntemde uygulanır.

Devletin izlediği yönteme göre Regülasyon düzenlemelerinin türleri ve örnekleri.

  • İktisadi regülasyon: Girişimlere ve piyasa kararlarına fiyatlandırma, rekabet, piyasa giriş veya çıkışı gibi yollarla direkt müdahale eder.
  • Sosyal regülasyon: Sağlık, güvenlik, çevre ve sosyal birliktelik gibi değerleri korumaya yönelik olarak yapılan düzenleme ve emirleri kapsar.
  • İdari regülasyon: devletin taraf olarak kamu yararına yapacağı formaliteler ve evrakları düzenler.

Düzenleme, denetleme veya emirler olarak bilinen regülasyonlar, ekonomik istikrarın sağlanması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi toplumun tümünü ilgilendiren sebeplerden dolayı çeşitli şekillerde piyasalara müdahaleler ile gerçekleşir. Müdahalelerin başarılı ve yerinde olanları olduğu gibi başarısız olanları da görülmüştür.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.