OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Nedir? - Oniki

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Nedir?

OECD Nedir?

İçindekiler

OECD, ekonomi örgütü, küreselleşmenin etkisiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik, yönetim ve sosyal sorunları çözmek için hareket eden Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne denir. OECC yani Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün devamı olarak kurulan OECD, bireysel özgürlükleri koruyarak, ekonomik güç ve refah düzeyini artırmayı hedefler.

OECD Nedir Ne İşe Yarar?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü olarak Türkçe’ye çevrilen OECD, küresel bazda ekonomik verileri inceleyen bir ekonomik örgüte denir ve üye olan veya olmayan ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmalar ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak dünya ticaretinin geliştirilmesi işine yarar.

OECD’nin genel merkezi Paris’te bulunmaktadır ve örgütün üye sayısı zaman içinde artarak günümüzde 38 ülkeye ulaşmıştır. Üye ülkelerin ekonomik politikalarını karşılaştırmak, en iyi uygulamaları paylaşmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve küresel ekonomik istikrarı sağlamak için bir dizi ekonomik analiz ve politika tavsiyesi sunar. Ekonomik kalkınma, eğitim, istihdam, enerji, çevre, vergilendirme, ticaret, inovasyon ve diğer birçok konuda araştırmalar yapar ve üye ülkelerin karşılaştığı ekonomik zorluklara çözüm önerileri üretir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Ekonomik kaygılarla kurulan örgüt, uluslararası ekonomik ilişkilerde ve politika oluşturmada etki sahibidir. Üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini artırarak küresel ekonomik istikrarı destekler. Ayrıca, politika analizi ve önerileri ile üye ülkelerin ekonomik politikalarını geliştirmelerine yardımcı olur.

OECD Ne İşe Yarar?

Kısaca OECD uluslararası ekonomik işbirliği, politika analizi ve tavsiyeleri, veri toplama ve karşılaştırma gibi bir dizi önemli işlevi yerine getirme işine yarar. Üye ülkelerin ekonomik politikalarını geliştirmelerine ve küresel ekonomik istikrarı sağlamalarına yardımcı olur. Ülke ekonomilerinin küresel olaylardan etkilenmesi, ekonomik kalkınma süreçlerini son derece hassas hale getirir. 

Bu nedenle, küresel düzeydeki verilerin yakından izlenmesi ve gerektiğinde adımların atılabilmesi amacıyla oluşturulan OECD, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde verileri analiz eder. OECD, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan üye ülkeleriyle birlikte uluslararası bir ekonomik örgüt olarak faaliyet gösterir ve finansal istikrarın sürdürülmesine ve sosyo-kültürel koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü;

  • Ekonomik analiz ve araştırma,
  • Politika tavsiyeleri,
  • Veri toplama ve karşılaştırma,
  • Uluslararası işbirliği,
  • Kalkınma işbirliği,
  • Ekonomik istikrar,
  • İnovasyon ve teknoloji transferi işine yarar.

OECD Kurucuları Kimlerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na göre OECD, Fransa/Paris merkezli olarak 14 Aralık 1960 tarihinde 20 kurucu üye ile oluşturulmuştur. Kurulduğu tarihten bu güne kadar yaklaşık 38 ülke OECD içerisine üye olmayı başarmıştır.

20 OECD kurucu üyesi olan ülkeler arasında Türkiye; ABD, Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç ve Portekiz yer alır. İlerleyen dönemlerde kurucu üyelerin yanı sıra OECD’e üye olan ülkelerin sayısında da artış olmuştur. Örneğin, Japonya, Finlandiya, Avustralya, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ile Slovakya, Estonya, İsrail, Slovenya ve Şili üye olarak kabul edilmiştir.

OECD’nin, IMF, Dünya Bankası veya DTÖ gibi kuruluşlar gibi özel bir görevi yoktur, yani uluslararası finansal işbirliğini desteklemek, kredi sağlamak veya çok taraflı ticaret müzakerelerini yönlendirmek gibi belirli bir rolü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, OECD, dünya ekonomisinin yönetimine önemli katkılarda bulunan ve küresel konuları analitik bir bakış açısıyla inceleyen öncü kuruluşlardan biri olarak kabul edilebilir. Temel olarak, OECD, ekonomi konularında uzmanlaşmış hükümetler arası bir danışma kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

OECD Üye Ülkeler Listesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler arasında ekonomik işbirliğini ve politika koordinasyonunu teşvik etmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. OECD’nin temel hedefi, üye ülkelerin ekonomik performansını ve kalkınma süreçlerini iyileştirmek, küresel ekonomik istikrarı korumak ve uluslararası işbirliği yoluyla ekonomik sorunları çözmektir.

Bu amaç doğrultusunda, yaklaşık olarak 38 ülkenin OECD’e üye olması sağlanmıştır. Üye ülkeler listesi içerisinde Japonya, Finlandiya, Avustralya, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ile Slovakya, Estonya, İsrail, Slovenya ve Şili yer alır. Ayrıca, İsrail; Letonya, Litvanya, Kolombiya ve Kosta Rika üye listesine eklenmiştir.

OECD’ye Türkiye Ne Zaman Üye Oldu?

Türkiye, OECD’e 2 Ağustos 1961 tarihinde kurucu üye oldu ve Paris merkezli Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development antlaşmasına imza attı.

Ayrıca, 1960’lardan 1980’lere kadar olan dönem boyunca Türkiye’nin OECD’ye olan ilgisi, özellikle 12 Temmuz 1962 tarihinde kurulan “Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu” ve 17 Mayıs 1978 tarihinde kurulan “Türkiye’nin Dış Borçları Çalışma Grubu” gibi inisiyatifler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar, Türkiye’nin ekonomik durumunun düzenli olarak ele alındığı ve yardım miktarlarının belirlendiği platformlar olarak önem taşımıştır.

Ancak, Konsorsiyum ve Çalışma Grubu’nun görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte, 1980’lerin ortalarından 2000 yılına kadar Türkiye’nin OECD’ye olan ilgisi görece azalmıştır. Ancak, 2000’lerden itibaren, ulusal reform süreçleriyle bağlantılı olarak Türkiye’nin OECD ile ilişkilerinde yeniden bir canlanma gözlenmiştir.

Sonuç olarak bu içerikte OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Nedir? hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.