Misyon Ne Demek? - Örnekleriyle Misyon Nedir? - Oniki

Misyon Ne Demek? – Örnekleriyle Misyon Nedir?

Misyon Ne Demek

İçindekiler

Misyon Ne Demek, Misyon Nedir ve Misyon Örnekleri içeriğimizde, Misyon yani diğer bir deyişle, bir kişiye yüklenmiş görevler hakkında detaylı bilgiler vererek kurum veya kuruluşların temel işleyişlerine bakacağız.

Bir işletmenin veya girişimin başarısı, sadece kar elde etmek değil, aynı zamanda topluma değer katma yeteneğiyle de ölçülür. İşte bu noktada, misyon kavramı ön plana çıkar. Misyon, bir kuruluşun temel amacını, değerlerini ve topluma sağlamayı hedeflediği katkıyı belirleyen bir bildiridir.

Bu bağlamda, misyon, bir kuruluşun veya girişimin temel amacını, varoluş nedenini ve topluma sağlamayı hedeflediği değerleri ifade eden bir bildiridir. Misyon beyanı, kuruluşun ne yaptığını, kimin için yaptığını ve nasıl değer yarattığını açık bir şekilde ifade eder.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Misyon Ne Demek?

Misyon, bir girişimin temel amacını, varoluş nedenini ve topluma sağlamayı hedeflediği değerleri açıkça ifade eden bir bildiri demektir. Misyon beyanı, kuruluşun ne yaptığını, kimin için yaptığını ve nasıl değer yarattığını açık bir şekilde ifade eder. Misyon, girişimcilerin ve işletmelerin stratejik kararlarını yönlendirirken aynı zamanda paydaşları, çalışanları ve müşterileri de etkiler.

Bir misyonun net, ilham verici ve gerçekçi olması, kuruluşun sürdürülebilirliği ve topluma olan etkisi açısından önemlidir. Misyon, kuruluşun kimliğini tanımlar ve tüm faaliyetlerini yönlendirir. Bir kuruluşun misyonu, çalışanların, paydaşların ve müşterilerin kuruluşla bağ kurmasına ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmalarına rehberlik eder.

Misyon beyanı, kuruluşun değerleri, etik standartları, toplumsal sorumluluklarını ve hedeflerini içeren bir çerçeve sunar. Misyonun oluşturulması, kuruluşun kültürünü, vizyonunu ve stratejisini belirlemek için önemlidir.

Bir misyon beyanı, kuruluşun topluma olan taahhüdünü ve hedeflediği toplumsal veya çevresel etkiyi ortaya koyar. Misyon, kuruluşun kar amacı gütmeyen veya sosyal hedeflere odaklanan bir sosyal girişim olup olmadığını da yansıtabilir. Misyon beyanı ayrıca, kuruluşun paydaşları, müşterileri ve çalışanları arasında bir bağ oluşturur. İnsanlara, kuruluşun değerlerine ve hedeflerine inanan, kuruluşun misyonunu benimseyen ve katkı sağlayan bireylerin bir araya gelmesini sağlar.

Misyon Nedir

Misyon Nedir?

Görev anlamına gelen misyon, bir firmanın geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, gerçekleştirmek için üstlendiği sorumluluklara denir. Kurum veya kuruluşların misyonları, hedeflerine ne ölçüde ulaşabileceği ve ulaşmak için mevcut potansiyelini ne derece kullanabileceğini yansıtır.

Kurum veya kuruluşun önemsediği başlıkları öne çıkardığı misyon beyanında, sahip oldukları algı, beceri, beklenti ve imajlar yer alır. Dolayısıyla, bir kuruluşun varlık nedenini, değerlerini ve topluma sağlamayı hedeflediği katkıyı belirleyen bir bildiridir. Misyon beyanı, kuruluşun kimliğini, yönlendirici prensiplerini ve toplumsal etkisini açık bir şekilde ifade ederek kuruluşun başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynar.

Her başarılı kuruluşun bir amacı vardır. Bu amaç, kuruluşun neden var olduğunu, hangi değerlere odaklandığını ve topluma nasıl bir katkı sağlamayı hedeflediğini belirler. İşte burada, misyon kavramı ön plana çıkar. Misyon, bir kuruluşun temel amacını ve varoluş nedenini açık bir şekilde ifade eden bir beyanattır.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Misyon, kuruluşun ne yaptığını, neden yaptığını ve nasıl bir etki yaratmak istediğini açık bir şekilde belirtir. Kuruluşun özünde yatan yol haritasını temsil eder ve stratejik kararların alınmasında rehberlik eder.

Kişisel Misyon Nedir?

Kişisel misyon, bireylerin yaşam amaçlarını, değerlerini ve topluma sağlamayı hedefledikleri katkıyı ifade eden bir beyanattır. Bir bireyin özünde yatan yol haritasını belirler ve onun kararlarını, eylemlerini ve yaşam tarzını yönlendirir. Kişisel misyon, bireylerin kendilerini gerçekleştirme sürecinde önemli bir rol oynar ve yaşamlarına anlam katar.

Misyon Ne Demek teriminden sonra bir kişinin kişisel misyonunu belirlemesi, kendi değerlerini anlamak, tutkularını keşfetmek ve yaşamının nasıl bir anlam taşıyacağını belirlemekle ilgilidir. Kişisel misyon, bireyin kendisiyle bağlantı kurmasını sağlar, içsel motivasyonu artırır ve daha tatmin edici bir yaşam deneyimi sunar.

Kişisel olarak belirlenen misyonlar, kendi değerlerinizi ve inançlarınızı anlamak, kişisel misyonunuzun temelini oluşturur. Değerleriniz, sizin için önemli olan prensipleri, etik standartları ve yaşam ilkelerinizi yansıtır.

Kurumsal Misyon Nedir?

Kurumsal misyon, bir şirketin veya kuruluşun temel amacını, değerlerini ve topluma sağlamayı hedeflediği katkıyı ifade eden bir beyanattır. Kurumsal misyon, bir organizasyonun varoluş nedenini ve büyük hedeflerini belirler. Bu beyanat, şirketin ne yaptığını, nasıl bir değer yarattığını ve hangi prensipler doğrultusunda faaliyet gösterdiğini açık bir şekilde ifade eder. Kurumsal misyonun belirlenmesi, şirketin stratejik planlaması ve yönetim süreçlerinin bir parçasıdır.

Kurumsal misyon, bir işletmenin neden var olduğunu ortaya koyar. Şirketin temel amacını ve topluma sağlamayı hedeflediği değerleri ifade eder. Bu, şirketin çalışanları, paydaşları ve müşterileri arasında bir bağ oluşturur. Dolayısıyla, şirketin stratejik kararlarını ve yönlendirmelerini etkiler. Şirketin vizyonunu, hedeflerini ve değerlerini belirleyerek stratejik planlama sürecine rehberlik eder.

Misyon Sahibi Olmak

Misyon Sahibi Olmak

Misyon sahibi olmak, bireylerin veya kuruluşların kendilerine özgü bir amaca, değerlere ve topluma sağlamayı hedefledikleri katkıya sahip olmalarını ifade eder. Bilimsel kaynaklar, misyon sahibi olmanın önemini vurgulamakta ve bu özelliğin kişisel ve kurumsal başarı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Misyon sahibi olan bireyler, yaşamlarında anlam ve amaca sahip olurlar. Kendilerine belirli bir yol haritası çizerler ve hareketlerini, kararlarını ve hedeflerini bu temel amaca uygun şekilde yönlendirirler. Misyonları, bireylerin kimliklerini ve değerlerini yansıtır.

Misyon Sahibi Olmak şu becerileri ister

 • Kişisel anlam ve yönlendirme
 • İçsel motivasyon
 • Hedefe odaklılık
 • Kararlılık
 • Sabır ve azim
 • Değerler
 • İlkeler
 • Topluma ve iş ortaklarına katkı

Misyon sahibi olmak, bireylerin ve kuruluşların kendilerine özgü bir kimlik kazanmasını ve başarıya ulaşmasını sağlar. Bilimsel kaynaklar, misyon sahibi olan bireylerin daha tatmin edici bir yaşam deneyimi yaşadıklarını, daha yüksek bir iş performansı sergilediklerini ve daha büyük bir etki yarattıklarını göstermektedir.

Misyon ve Vizyon Arasındaki Fark

Misyon ve Vizyon Arasındaki Fark Nedir?

Misyon ve vizyon, işletmelerin stratejik planlamasında önemli iki kavramdır. Misyon, bir şirketin veya kuruluşun temel amacını ve topluma sağlamayı hedeflediği katkıyı ifade eden bir beyanattır. Vizyon ise, şirketin gelecekteki hedeflerini, arzulanan durumu ve uzun vadeli bir resmi tanımlar.

Misyon ve Vizyon arasındaki belirgin farklar şöyledir

Misyon Farkları

 • Misyon, bir şirketin temel amacını, varlık nedenini ve topluma sağlamayı hedeflediği değeri ifade eder.
 • Misyon, şirketin “ne yaptığını” ve “kim olduğunu” tanımlar.
 • Misyon, şirketin mevcut durumunu ve işletmenin faaliyet gösterdiği pazarı yansıtır.
 • Misyon, şirketin etik ilkelerini, değerlerini ve toplumsal sorumluluklarını vurgular.
 • Misyon, paydaşlara şirketin amacını ve taahhütlerini açık bir şekilde iletmeyi amaçlar.
 • Misyon, şirketin stratejik kararlarını ve operasyonlarını yönlendirir.
 • Misyon genellikle kısa ve öz bir ifade şeklinde sunulur.

Vizyon Farkları

 • Vizyon, bir şirketin gelecekte nasıl bir duruma ulaşmak istediğini, arzulanan hedefleri ve başarıyı tanımlar.
 • Vizyon, şirketin “nerede olmak istediğini” ve “nasıl olmak istediğini” belirler.
 • Vizyon, şirketin büyüme potansiyelini, inovasyonu ve rekabet üstünlüğünü yansıtır.
 • Vizyon, şirketin hedeflerini ve uzun vadeli stratejilerini belirler.
 • Vizyon, şirketin ilham verici bir geleceği hakkında bir resim çizer ve çalışanlara motivasyon sağlar.
 • Vizyon, şirketin yaratıcı ve öngörücü bir bakış açısını yansıtır.
 • Vizyon genellikle uzun vadeli bir perspektifte sunulur ve daha geniş bir kapsamı kapsar

Vizyon ve Misyon Neye Göre Belirlenir?

Misyon ve vizyon birbirini tamamlayan kavramlardır. Misyon, şirketin temel amacını ve değerlerini ifade ederken, vizyon şirketin gelecekteki hedeflerini ve arzulanan durumu belirler. Misyon, şirketin kimliğini ve topluma olan taahhütlerini ortaya koyarken, vizyon şirketin büyüme ve başarı yolunda ilham verici bir yol haritası sunar. Birlikte, misyon ve vizyon şirketin stratejik yönlendirmesini şekillendirir ve çalışanlara, paydaşlara ve müşterilere şirketin amacını ve gelecek vizyonunu iletmeyi sağlar.

Vizyon ve misyon belirlenirken dikkat edilmesi gereken nitelikler şöyledir

 • Şirket değerleri ve ilkeleri
 • Müşteri ihtiyaçları
 • Sektör durumu
 • Rekabet durumu
 • İnovasyon
 • Geleceğe yönelik bakış açısı
 • Toplumsal etki
 • Sürdürülebilirlik
Misyon Örnekleri

Misyon Örnekleri

Misyon Örnekleri içerisinde Türkiye’de Arçelik, Türk Hava Yolları, Turkcell, Mavi, Eczacıbaşı ve İş Bankası gibi kurum veya kuruluşlar akıllara gelmektedir. Bu firmaların misyonları genellikle şirketin sektörüne, stratejik hedeflerine, değerlerine ve müşteri odaklılığına göre şekillenir. Toplumla katkıları, değerleri, inovasyonları doğrultusunda misyonlar güncellenebilir, genişletilebilir veya daraltılabilir.

Şirketlerin stratejik hedefler, değerler ve müşteriler odağında belirlenen misyonların kişisel ve kurumsal olarak örnekleri

Kişisel Misyon Örnekleri

1. Can Bey

“Eğitim sektöründe çalışarak gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı, onlara rehberlik etmeyi ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlar”

2. Begüm Hanım

“Sağlık sektöründe çalışarak insanların sağlıklarını korumayı, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda bilinçlendirme yapmayı ve toplumun sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlar”

3. Berkan Bey

“SEO konusunda misyonumuz, web sitelerinin görünürlüğünü artırmak, hedef kitleye ulaşmalarını sağlamak ve dijital varlıklarının etkisini optimize etmek için en güncel ve etkili arama motoru optimizasyonu stratejilerini kullanarak müşterilerimize rekabet avantajı sağlamaktır.”

4. Hakan Bey

Sosyal sorumluluk projelerine katılarak dezavantajlı gruplara yardım etmeyi, toplumsal bilinci artırmayı ve sosyal adalet için çalışmayı sağlar.”

5. Ayla Hanım

“Networking konusunda misyonumuz, profesyoneller arasında bağlantılar kurarak işbirliğini teşvik etmek, bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemek ve üyelerimize geniş bir ağ oluşturarak iş fırsatlarını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemektir.”

Kurumsal Misyon Örnekleri

1. Arçelik

“İnsanların hayatını daha iyi, daha konforlu ve daha sürdürülebilir hale getirmek için yenilikçi ve çevre dostu ev aletleri sunmak.”

2. Türk Hava Yolları

“Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, dünya standartlarında hava taşımacılığı hizmeti sunmak ve Türkiye’nin ulusal hava taşımacılığı markası olmak.”

3. İş Bankası

“Müşteri odaklı yaklaşımıyla finansal çözümler sunmak, topluma değer katmak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak.”

4.  Mavi Jeans

“Moda sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçilik prensiplerini benimseyerek kaliteli ve tarz sahibi ürünler sunmak.”

5.  Oniki

“Zaman zengini olmak için çıkacağınız yolda fiziksel ve online katılım fırsatıyla sunulan networking odaklı hibrit etkinlik projesi ile 12 kişiye iş birliği, mentorluk ve tecrübe odaklı aktivite sunmak”

Özetle, Misyon Ne Demek içeriğimizde görev yani misyon teriminin ne olduğu anlatıldı.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.