Hibrit Etkinliklerin Geleceği: Oniki Projesi ile Tanışın