FAVÖK Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kaç Olmalı? - Oniki

FAVÖK Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kaç Olmalı?

Favök Nedir Nasıl Hesaplanır

İçindekiler

FAVÖK Nedir ve FAVÖK Nasıl Hesaplanır soruları, bir işletmenin finansal değerlerini ölçmek veya değerlendirmek için sıklıkla araştırılır. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr üçgeninde dönen FAVÖK metriği, profesyonel bir operasyonel ölçüm parametresidir.

Şirket, işletme veya girişimler; performans ölçümleri sayesinde geçmiş verilerini, geleceğe yön vermek için kullanır. Operasyonel faaliyetlerin niteliği ve niceliği, FAVÖK stratejisi ile ortaya çıkarılır.

Finansal analizlerde, geleneksel yöntemlerden sıyrılarak dijital çağın gereğince etkin performans ölçünlerine geçebilmek için FAVÖK’ü yakından tanıyalım.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

FAVÖK Nedir?

FAVÖK, finansal terimler içerisinde EBITDA (İngilizce kısaltma, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) teriminin Türkçe karşılığı olarak faiz; amortisman ve vergi öncesi kâr (Türkçe kısaltma, FAVÖK) anlamına gelen finansal performans değerlendirme metriğine denir. FAVÖK ile EBITDA, uluslararası finansal işletme değerlendirme kriterlerine göre aynı anlamı taşır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Girişim, işletme veya şirketin finansal performans değerlendirmeleri, düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Geleceği akıllı planlamak ve şirketin mali raporlarını oluşturmak, operasyonel faaliyetleri yürütmek kadar önemlidir. Dolayısıyla finansal performans değerlendirmeleri için FAVÖK’ün kullanılması kaçınılmazdır.

Ancak, geçmiş ve geleceğe dönük performans raporlarının yüzde kaçı stratejiler kapsamında düzenleniyor dersiniz? Bir araştırmaya göre, Türkiye’de şirketlerin yaklaşık yüzde 72’si, bilanço ve performans verilerini, mevcut konumlarından ve ülke gerçeklerinden kopuk düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve TÜİK vasıtasıyla kamuoyuna duyurulan Sektör Bilançoları incelendiğinde, açıklanan bilançolarla elde edilen kâr/zarar arasında uçurum olduğu görülür.

Peki, bir şirketin performansını artırmak için önemli bilgiler sunan FAVÖK, doğru olarak nasıl hesaplanır ve şirketin genel operasyonel faaliyetlerine uygulanır?

FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

Firma faaliyetlerinden önceki kâr olarak da bilinen FAVÖK, bir şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği kârın ölçütü olarak finansal bir göstergedir. Hesaplamalar ile şirketin işletme performansını değerlendirilir ve finansal sağlığını anlaşılır. İşletme gelirleri ve giderleri arasındaki farkı ortaya çıkarır ve şirketin operasyonel faaliyetlerden elde ettiği net kârı ortaya koyar.

Bir şirketin FAVÖK finansal göstergesi nasıl hesaplanır?

  • Şirketin net satışlarından operasyonel giderleri çıkartılır.
  • Elde edilen sonuca amortisman eklenir.
  • FAVÖK hesabı yapılarak bir oran elde edilir.

Kısaca FAVÖK hesaplama formülü; işletmeden brüt kâr; genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri çıkarılır. Sonuca amortismanlar eklenerek FAVÖK hesaplanır ve FAVÖK oranı ortaya çıkar.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Ayrıca bu denklem, şirketin faaliyetlerinin hangi ölçüde kâr getirdiğini ortaya koyar. Brüt kar elde etmek için şirketin satış gelirlerinden maliyetler çıkarılır. Genel idari giderler ve pazarlama harcamaları, şirketin normal iş faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı masrafları içerir. Amortisman ise, şirketin varlıklarının zaman içinde nasıl değer kaybettiğini temsil eder.

FAVÖK Kaç Olmalı?

FAVÖK, sektörel olarak değişiklik gösteren faiz gelir/gideri, kur farkı gelir/gideri ve vergi gelir/gideri gibi parametreleri içerdiği için şirketin operasyonel zararlarını gösteren veya kârlarını oraya koyan bir oran söylenemez. Çünkü, bir sektörde düşük olarak nitelenen FAVÖK oranı veya değeri, başka bir sektörde yüksek ve kârlılık oranı olarak görülebilir.

Ancak, bir işletmenin yönetim kurulu veya üst kurulunda görev yapan CEO, finansal performans verilerini hesaplamak için FAVÖK kullanacaktır. En doğru FAVÖK oranını ve anlamını, ekibi veya direkt kendisi tarafından hesaplanarak şirketinize özgü olarak rapora dönüştürebilir. Ayrıca CEO terimi hakkında daha fazla bilgi almak için CEO Ne Demek içeriğimize göz atmayı unutmayın.

FAVÖK değeri, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için kritik bir ölçüdür; ancak bu değerin anlamını belirlemek için geniş bir bağlam ve karşılaştırmalı analiz gerekmektedir. Dolayısıyla, FAVÖK değerini yorumlarken, bu değeri ilgili sektörün ortalama değerleri ve benzer şirketlerin değerleri ile kıyaslamak büyük önem taşır.

FAVÖK Nasıl Yorumlanır?

Günümüzde iş dünyasında, bir şirketin sağlıklı bir finansal performansa sahip olması, sadece kâr değil, aynı zamanda operasyonel etkinliği de içerir. Bu noktada FAVÖK analizi, işletmelerin operasyonel performansını anlamak ve değerlendirmek için temel bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

FAVÖK yani işletmenin operasyonel kârlılığı nasıl yorumlanır?

Karşılaştırmalı Analiz: Performansı Sektör ve Rakiplerle Karşılaştırma

FAVÖK değeri, bir şirketin operasyonel kârlılığını ölçen önemli bir göstergedir. Ancak, bu değerin yalnızca kendisi baz alınarak bir yargıya varmak yerine, karşılaştırmalı analiz yapmak daha sağlıklı sonuçlar verir. Uzmanlar, bir şirketin FAVÖK değerini, sektör ortalamalarıyla ve aynı sektördeki benzer boyutta veya ölçekteki diğer şirketlerle kıyaslar. Bu, şirketin sektördeki konumunu ve rakiplerine göre performansını daha net bir şekilde değerlendirmek için önemlidir.

Zaman Serisi Analizi: Geçmişten Günümüze Operasyonel Trendler

Şirketin önceki yıllardaki FAVÖK değerlerini günümüzdeki değeriyle karşılaştırmak, operasyonel karlılığın zaman içindeki trendini anlamak için değerli bir araçtır. Bu analiz sayesinde, şirketin performansında meydana gelen iyileşmeler veya düşüşler daha net bir şekilde ortaya çıkar.

FAVÖK Marjı: Operasyonel Verimliliği Anlamak

FAVÖK marjı, FAVÖK değerini toplam gelire bölerek elde edilir. Bu oran, her bir satış biriminin operasyonel kâr olarak şirkete ne kadar kaldığını gösterir. Yüksek bir FAVÖK marjı, şirketin operasyonlarını etkili bir şekilde yönettiğini ve maliyetleri kontrol altında tuttuğunu yansıtabilir.

Operasyonel Etkinlik: Geçmişin Dersleriyle Geleceği Şekillendirmek

FAVÖK değeri zaman içinde artıyorsa, bu genellikle şirketin operasyonel faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yönettiğine işaret eder. Ancak artışın sebebi, amortisman ve itfa giderlerindeki değişiklikler gibi diğer faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle operasyonel etkinliği değerlendirirken tüm detayları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Risk Değerlendirmesi: Geleceği Öngörmek

Düşük veya azalan bir FAVÖK değeri, şirketin finansal stres altında olabileceğine işaret edebilir. Bu analiz, şirketin gelecekteki potansiyel risklerini değerlendirmek isteyenlere rehberlik edebilir.

Kaldıraç Etkisi: Borç ve FAVÖK Dengesi

Bir şirket yüksek borç oranlarına sahipse, FAVÖK değerine özel bir dikkat göstermek gerekir. Sağlam bir FAVÖK değeri, yüksek borç yükü altındaki bir şirketin borç ödemelerini rahatlıkla yapabileceğini işaret edebilir.

Bu analizler, bir şirketin finansal performansını anlamak ve değerlendirmek için oldukça önemli bir araçtır. Ancak bu analizlerin sağlıklı sonuçlar vermesi için, değerleri karşılaştırmalı bir şekilde incelemek ve geniş bir bağlama oturtmak gerekmektedir.

FAVÖK Marjı Nedir?

FAVÖK Marjı, bir şirketin operasyonel kârlılığını yansıtan bir finansal orandır ve bu oran, FAVÖK değerini toplam gelire bölünerek elde edilir. Her bir satış biriminin operasyonel kâr olarak şirkete ne kadar katkı sağladığını gösterir. Yüksek bir FAVÖK Marjı, şirketin operasyonlarını etkin bir biçimde yönettiğini ve maliyetleri etkili bir şekilde kontrol altında tuttuğunu işaret eder. Bu da şirketin kâr elde etme kabiliyetini yansıtır.

FAVÖK Marj Hesabı, bir işletmenin FAVÖK değerinin toplam şirket gelirine bölünüp 100 ile çarpılması (FAVÖK bölüm toplam gelir çarpım 100) sonucunda elde edilir. Yüksek bir FAVÖK marjı, şirketin operasyonel faaliyetlerinin kârlı olduğunu ve maliyetleri etkin bir şekilde yönettiğini ifade eder.

Diğer taraftan, düşük bir FAVÖK marjı, şirketin operasyonel faaliyetlerinin az kârlı veya zararlı olduğunu gösterebilir. FAVÖK marjı, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek adına önemli bir göstergedir. Bu oran, şirketin operasyonel verimliliğini ve kârlılığını ölçer ve bu da yatırımcılar ile finansal uzmanlar için son derece anlamlı bir bilgi sunar.

FD/FAVÖK Nedir?

FD/FAVÖK, TÜİK tarafından duyurulan Sektör Bilançoları tablosu örneğinde, FD/FAVÖK firma değerinin FAVÖK hesaplanmasına olan oranı olduğu görülür. Bir şirketin değeri, FD/FAVÖK oranı ile operasyonel olarak kâr veya zarar hesabı yaparak ortaya çıkarılır.

Firma değeri (FD) ve faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK), bir şirketin toplam değerinin, şirketin operasyonel kârlılığına oranını gösteren bir performans göstergesidir. Bu oran, bir şirketin değerinin, operasyonel kârlılığına göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu belirlememize yardımcı olur. Genellikle şirketler arasında karşılaştırma yapmak ve bir şirketin değerlemesinin, sektör ortalamasına veya benzer şirketlere kıyasla ne kadar mantıklı olduğunu değerlendirmek için kullanılır.

FD/FAVÖK oranı düşük olan bir şirket, benzerlerine göre daha çekici bir fiyat sunabilir. Bu, yatırımcılar için daha cazip bir yatırım fırsatı olabilir. Öte yandan, FD/FAVÖK oranı yüksek olan bir şirket, değerlemesi aşırı şişmiş olabilir ve bu durum potansiyel bir yatırım riskini beraberinde getirebilir. Yüksek bir oran, şirketin operasyonel kârlılığının, genel değerine göre yüksek olduğunu işaret edebilir, ancak aynı zamanda yatırımcılar için daha dikkatli bir yaklaşım gerektirebilir.

FAVÖK ve FVÖK Arasındaki Fark Nedir?

FAVÖK, İngilice’den EBITDA sözcüğünden aktarılırken FVÖK ise EBIT (İngilizce kısaltma, Earnings Before Interest and Tax) teriminden faiz ve vergi öncesi kazançlar (Türkçe kısaltma, FVÖK) anlamının bir uzantısı olarak karşımıza çıkar.

FAVÖK ve FVÖK arasındaki en temel fark, FAVÖK’ün amortisman ve itfa öncesi kârı dikkate alırken FVÖK operasyonel faaliyetlerden elde edilen kâr, faiz, amortisman ve vergi giderlerini hesaplamaya eklememesidir.

FAVÖK, bir şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği kârı, faiz, amortisman ve vergi giderlerini dikkate almadan ifade eder. FAVÖK, bir şirketin operasyonel kârlılığını ölçmekte kullanılır ve şirketin genel sağlığı ile kârlılığı hakkında önemli bilgiler sunar.

Diğer taraftan, FVÖK, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı, faiz ve vergi giderlerini hesaba katmadan ifade eder. Hesaplama, amortisman ve itfa öncesi kârı içermez ve bu iki terim arasındaki temel farklardan birini oluşturur.

Oniki Sponsorluk

SPONSORLU

Heyecan verici etkinlikleri kaçırmayın!

Sınırlı katılıma sahip etkinlik duyurularından ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için hemen bültenimize abone olun.

mobile-header-alani

Sponsorluk Teklifi

Teklif detayları e-posta adresinize gönderilecektir.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.