Cumhurbaşkanlığı E-İhracat Desteklerini Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazetede e-ihracat destekleri hakkında bir karar yayımladı. Bu karara göre şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin bazı giderleri dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda teşkil edilen “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu” (DFİF) ile karşılanacak.

Yararlanıcılara Sağlanacak Destekler

Cumhurbaşkanlığı e-ihracat destekleri karar kapsamında yararlanıcılara sağlanacak çeşitli destekler bulunmaktadır. Bu destekler aşağıda yer aldığı gibidir.

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e- ihracat odaklı rapor giderleri desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Dijital pazaryeri tanıtımları, küresel e-ticaretin yaklaşık yarısının gerçekleştiği pazaryeri satış modelinde büyük önem arz etmektedir. Faydalanıcılar tarafından yurt dışı pazaryerinde tıklama başına ödeme yapılan dijital reklamların (PPC) kullanılması ile ürünlerinin ve markalarının pazaryerlerinde algoritmik olarak ön sıralara çıkarılmasının sağlanması ve böylece  satışlarının artırılması amaçlanmaktadır.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E- ihracat tanıtımı, ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla dijital ortamlardan yürütülmesi ile gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan iletişim araçlarıyla ulaşılmasına imkân sağlayan pazarlamayı içeren dijital pazarlama ve Genelgede belirtilen fiziki pazarlama faaliyetlerini içermektedir. Şirketlerin ve markalarının bilinirliğinin ve satışlarının artırılması hedeflenmektedir.

Sipariş Karşılama Hizmeti

Firmalarımızın ihracat yaptıkları ülkelere teslimatlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmeleri için ilgili ülkelerde sipariş karşılama hizmeti almaları önem arz etmektedir. Hızlı teslimat ile firmalarımızın satışlarının ve yurt dışı müşteri memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu destek kapsamında pazaryerlerinde satış yapıldıkça verilecek destek tutarı orantısal olarak yükselmektedir. Nitekim toplam satışlarının en fazla %15‘ine kadar destekleneceği limiti konulduğu için satışa dönüşmeyen teslimatların ve hizmetlerin desteklenmesi mümkün olmayacaktır.

Depo Kira Desteği

Faydalanıcıların e-ticaret pazarına girmiş olduğu ülkelerde, sipariş karşılama hizmetleri desteğinden ziyade bu ülkelerde yurtdışı depo hizmeti kurmaları ve gelen siparişleri kendi yerelleşmiş merkezlerinden karşılamaları önem arz etmektedir. Bu faydalanıcıların önemli e-ticaret satış noktalarında ürünlerinin hazır bulunması, hızlı teslim edilmesi ve nakliye ve teslimat maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Şirketlerin çevrimiçi platformlarında veya yurt içi pazaryerlerinde listeledikleri ürünlerin, ürün fiyatlarının ve ürüne ilişkin diğer bilgilerin yurt dışı pazaryerlerinde ilgili ülkenin dili, para birimi, ölçü vb. bilgileri ile uyumlu olarak yönetilmesine imkan sağlayacak köprüleme yazılımları ile geçici depolama veya yurt içi pazaryerleri sipariş karşılama istasyonlarında yer alan  yerel üreticilerin ürünleri için tedarikçi ve hızlı kargo firmaları arasında kurulacak entegrasyon hizmetlerinin satın alınmasına imkan sağlamak amaçlanmaktadır.

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Hedef ülkelerde, faydalanıcıların pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak alınması gereken danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Söz konusu hizmetin alınmasına yönelik maliyetler ile aynı pazaryerlerinde ürünlerin sergilenmesi ve satılması için açılacak çevrimiçi mağazaların maliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

E- ihracata yönelik olarak verilecek desteklerin, özellikle gümrük vergilerinin yüksek, bireysel gönderilerde gümrük muafiyetlerinin düşük ve pazaryerlerinde ürün listeleme şartlarının zor olduğu ülkeler ile ülkeye özgü pazara giriş koşulları zor olan ülkelerde yeterli olamayabileceği endişesi oluşmuştur. Brezilya ve Latin Amerika’da e- ticaret pazar payının %62’sine sahip Mercado Libre gibi pazaryerleri Türk ürünlerinin pazara tanıtılması ve pazara girişi konusunda önemli bir kanal oluşturmaktadır. Bu bağlamda, benzeri ülke ve pazaryerleri için pazaryeri komisyon desteği verilerek şirketlerin bu pazaryerlerinde ürünlerini sergilemelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar kapsamında işbirliği kuruluşlarına yönelik destekler aşağıdaki gibidir.

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

İşbirliği kuruluşlarının münferit veya birlikte düzenleyeceği e-ticaret ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen ürünleri kapsayan e-ihracata yönelik sektörel ticaret heyeti, alım heyeti ve sanal heyete ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği

İşbirliği Kuruluşlarının, sektörün ve üyelerinin, e-ihracata yönelik pazara giriş stratejilerinin oluşturulması ve Türk ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla, e- ticaret ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen ürünlere ilişkin tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarını içeren projelerine ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik ortak olarak hareket etmesini ve ülke koşulları ya da pazaryerinin getirdiği şartlar nedeniyle doğrudan pazara girişte sorun yaşanan hedef ülkeler ve pazaryerlerine  girişlerini sağlamak üzere geliştirecekleri proje giderlerini desteklemenin bu şirketlerin e-ihracat yapmalarını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Ortak hareket edilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi ve şirketlerin bireysel olarak pazara girişte tereddüt ettiği hedef pazarlarda Türk ürünlerinin yer alması amaçlanmaktadır.

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ihracatçılarımızın farklı ülkelerde yer alan ithalatçılar için ulaşılabilir olmasına, ihracatçıların belirli limitler dâhilinde siparişlerini platform üzerinden alabilmelerine, Ticaret Müşavirlikleri/Ticaret Ataşeliklerinin ya da ithalatçıların doğrudan iletecekleri taleplerin ve ülkemizde yapılacak önemli etkinliklere ilişkin bilgilerin platform üzerinden ilan edilmesine, kayıt yaptıran ithalatçılara bu etkinliklerin duyurulmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasını sağlayacak her türlü mekanizmanın geliştirilmesine ve sonraki fazlarda ülkenin ve ihracatçıların ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine olanak sağlamak üzere bir Milli Dijital B2B platformunun kurulması hedeflenmiştir.

Konu Hakkında Enes Göçer ile Yapılan Podcast