E-ticaret, içinde yüzlerce çeşit süreci barındıran oldukça dinamik bir kavram. Sektörde çalışanlar oldukça hakim olsa da, e-ticaretle çok içli dışlı olmayan kişiler de zaman zaman B2B, B2C gibi kavramlarla karşılaşıyor.
.E-ticarette işi yürüten taraflara göre şekillenen bu kavramlar ne anlama geliyor ve en çok karşılaşılan kavramlar neler? Gelin birlikte inceleyelim.

İsimler kaynağını katılımcı tarafa göre alıyor

B2B, B2C, C2C gibi kısaltmaların kaynağı katılımcı tarafların İngilizcede karşılığı olan kelimelerin baş harfinden oluşuyor.

B2C ne demek?
B2C ifadesi İngilizcede “business to consumer” ifadesinin baş harflerinden meydana gelmektedir.

“İşletmeciden tüketiciye” anlamı taşıyan model, e-ticaret dünyasında bilinen en yaygın model olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu modeli kullanarak iş yapan firmalar ellerindeki mal ve hizmetleri son kullanıcıya ulaştırırlar. Söz konusu mal ve hizmetler çok çeşitli sayıda olabilir.

B2B nedir?

“Business to business” ya da “işletmeden işletmeye” anlamına gelen B2B modeli de B2C modeli gibi oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bir e-ticaret modelidir.

Başka firmalara mal ve hizmet sağlayan işletmeleri açıklayan bu modelde daha çok ürünü son haline getiren şirketlere hammadde sağlayan firmalar ya da toptancılık yapan ara firmalara rastlamak mümkündür.

C2C ne demek?
C2C de tahmin edileceği üzere “tüketiciden tüketiciye” ifadesinin karşılığı olan “consumer to consumer” kelime grubunun baş harflerinden oluşmaktadır.
Daha önce bahsettiğimiz modeller e-ticaret ortaya çıkmadan önce de etkinliği yüksek olan modeller olarak karşımıza çıkarken, C2C modeli özellikle e-ticaretle birlikte patlama yaşamıştır.

Özellikle eBay ve Etsy gibi platformlar C2C modelinin yaygın olarak görüldüğü pazaryerleri olarak dikkat çekmektedir.

C2B nedir?
C2B (consumer to business) ifadesi daha çok serbest çalışanları kapsatan ve firmaların proje bazlı işlerine destek veren yapıları kasteder.
Bireylerin sunduğu hizmet ve ürünlerin firmalar tarafından satın alındığı bir modeldir.
Fiverr ya da Türkiye’de Armut gibi platformlar C2B modelini de içine alan bir yapıya sahiptir.
Başlıca e-ticaret modelleri bu şekilde ele alınırken, B2G (işletmeden devlete), G2B (devletten işetmeye) gibi sistemlerden de bahsetmek mümkündür.
Ayrıca B2B2C gibi işletme ve tüketici ilişkilerinin daha fazla boyuta sahip olduğu modeller de mevcuttur.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

İlginizi Çekebilir