AÇIK RIZA METNİ

 

     ONİKİ (PATENTLİ) UYGULAMASI

 

AÇIK RIZA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında Oniki.net uygulaması (bundan böyle “ONİKİ ” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

 

Oniki  tarafından ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni ile bilgilendirildim.

 

  • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, veya geçici TC Kimlik numaranız, profil fotoğrafınız, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,

 

  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
  • Mesleki Bilgileriniz;şirket bilgileriniz ve ünvanınız, mesleki kıdeminiz, cv’niz,
  • Sosyal Medya adresleriniz,
  • Etkinlik bilet alımı esnasında kredi kartı bilgileriniz Teqpay tarafından saklanmaktadır.

Oniki uygulaması kapsamında kişisel verilerimin sisteme kayıtlı tüm bağlantı yetki sahibi tüm üyeler tarafından görülmesine, Oniki tarafından işlenmesine, Oniki sunucularında belirtilen tüm kişisel verilerimin kaydedilmesine,

 

  • Online destek süreçlerinde tarafıma tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise kişisel verilerimin işlenmesine;

 

İşbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.

 

Kişisel  Verilerin  işlenmesi  Hakkında  Aydınlatma/  Bilgilendirme  metnini  okuduğumu  ve anladığımı, Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenmesi amaçlı aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma, dilediğim zaman rızamı geri alabileceğime dair bilgilendirildiğimi,   Kişisel Verilerin  İşlenmesi   Hakkında   Aydınlatma   metninde   belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Tarih:

Onay Metni:

Adı Soyadı:

İmza: