AÇIK RIZA METNİ

      ONİKİ (PATENTLİ) UYGULAMASI

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında Oniki.net uygulaması (bundan böyle “Oniki ” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla “Mgs Software Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi” (bundan böyle “MGS Software” olarak ifade edilecektir), KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

MGS Software tarafından ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni ile bilgilendirildim.

  • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, veya geçici TC Kimlik numaranız, profil fotoğrafınız, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
  • Mesleki Bilgileriniz;şirket bilgileriniz ve ünvanınız, mesleki kıdeminiz, cv’niz,
  • Sosyal Medya adresleriniz,
  • Etkinlik bilet alımı esnasında kredi kartı bilgileriniz Teqpay tarafından saklanmaktadır.

Oniki uygulaması kapsamında kişisel verilerimin sisteme kayıtlı tüm bağlantı yetki sahibi tüm üyeler tarafından görülmesine, MGS Software tarafından işlenmesine, MGS Software sunucularında belirtilen tüm kişisel verilerimin kaydedilmesine,

  • Online destek süreçlerinde tarafıma tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise kişisel verilerimin işlenmesine;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir. Aynı zamanda Şirket, düzenleyici amaçlar ve hizmetleri sağlamak için makul biçimde gerekli ve amacına uygun olarak kişisel verilerinizi, Google Analytics, HubSpot gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir. 

Şirketlerin ve şahısların kullandıkları mail uzantılarının (Gmail, Yahoo, Hotmail, Yandex, Outlook vb.) yurtdışı uzantılı olmaları, veri depolama merkezlerinin yurtdışında kurulu olmaları nedeni ile;

  • Kişisel verilerinizin bir E-Posta ile gönderilmesi ya da alınması;     
  • Ya da verilerin yurtdışı depolama merkezleri (örneğin Google ya da Amazon veri depolama merkezleri) içinde tutulması,

gibi faaliyetler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre yurtdışına veri aktarımı olarak tanımlanmaktadır.

Yurtdışına kişisel veri aktarımında bulunulabilmesi şartlarına ilişkin Kanun maddesi aşağıdaki şekildedir:

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, veya geçici TC Kimlik numaranız, profil fotoğrafınız, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz
İletişim Verisi Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,şirket bilgileriniz ve ünvanınız, mesleki kıdeminiz, cv’niz,
DiğerSosyal Medya adresleriniz

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

  1. a) Yeterli korumanın bulunması,
  2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Güncel mevzuat henüz yeterli korumanın bulunduğu bir ülke açıklamadığından ve büyük mail şirketleri ya da veri depolama şirketleri ile taahhütname yapılması imkanı bulunmadığından, yukarıda belirtilen kapsamda ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ancak Açık Rızanız olması halinde mümkündür.

Açık rıza istenildiğinde geri alınabilir. Bu husustaki taleplerinizi her zaman Aydınlatma Metninde yer alan iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz. Ancak bunu yaptığınız takdirde, web sayfamız kanalı ile sunulan hizmetlerden ya da sayfamızın belirli özelliklerinden faydalanamayabileceğinizi önemle belirtmek isteriz.

Aydınlatma Metni’ni ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım ve onaylıyorum. KVKK’nun 9. Maddesi birinci fıkrası anlamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve işbu Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’nde belirtildiği şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.

İşbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.

Kişisel  Verilerin  işlenmesi  Hakkında  Aydınlatma/  Bilgilendirme  metnini  okuduğumu  ve anladığımı, Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenmesi amaçlı aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma, dilediğim zaman rızamı geri alabileceğime dair bilgilendirildiğimi,   Kişisel Verilerin  İşlenmesi   Hakkında   Aydınlatma   metninde   belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

TARİH

ONAY

ADI – SOYADI – İMZA